Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Weekoverzicht Defensieoperaties

Geplaatst op: 25-4-2018

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) maakte meer dan 60 explosieven onschadelijk. Veel meldingen waren afkomstig van boeren die hun akkers omploegden en daarbij op oude explosieven stuitten.

Ook maakte de EOD handgranaten in Nieuwegein onschadelijk. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 18 tot en met 24 april 2018.'

Bron : defensie.nl


Museumbrochure nummer 51

Geplaatst op: 25-4-2018

Tweemaal per jaar geeft de Stichting Vrienden van het museum der Koninklijke Marechaussee een brochure uit waarin een deel van de geschiedenis van de KMar wordt uitgediept. 

museumbrochure nr 51Tijdens de Museumdag in Buren op 16 april werd al weer de 51e museumbrochure gepresenteerd. Voor de samenstelling van ‘Leven en werken op de Limburgse brigades, 1884-1894’, putte auteur Michael van der Zee, uit een rijke bron die aanwezig is binnen de collectie van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee: de brievenboeken. Van der Zee beschrijft het leven en werken op de brigades Well, Vlodorp en Valkenburg aan het eind van de negentiende eeuw.

De lezer wordt meegenomen naar tal van gebeurtenissen uit de rijke geschiedenis van de Marechaussee, waarbij werk en privéleven van marechaussees en brigadecommandanten in elkaar overliepen. Een uniek kijkje in de huiskamer van een aantal marechausseegezinnen wordt gegeven. De brochure vertelt over de ‘kalkoenen’ voor de hoefijzers van de paarden, het aanhouden en arresteren van deserteurs, over hoe het weer en ‘blessures’ bij mens en dier soms een grote sta-in-de-weg waren en - hoe kan het anders bij een grensprovincie als Limburg - de samenwerking over de grenzen in de strijd tegen criminelen vorm kreeg.

De brievenboeken betreft een groot aantal handgeschreven aantekeningen over de dagelijkse dienst op de brigades, bewaard gebleven in de vorm van zogenaamde brievenboeken. Elke brigade hield voor de Tweede Wereldoorlog zo’n brievenboek bij, waarbij de brigadecommandant de gebeurtenissen op de brigade in de vorm van een brief op papier stelde. Daarna ging het naar zijn districtscommandant die het gehele brievenboek aftekende en oplegde. Al lang bestond de wens om deze boeken te ontsluiten. Op kleinere schaal en ter ondersteuning van andere bronnen gebeurde dit voor het eerst bij de door Jos Smeets geschreven brochure: ‘België, Limburg en de Koninklijke Marechaussee 1814-1848’.

Michael van der Zee is erin geslaagd een zeer lezenswaardige brochure te schrijven. Een brochure schept een uniek beeld van het dagelijks leven en werken op de drie afzonderlijke Limburgse brigades in de laat 19e-eeuw. Van der Zee’s inspanningen tonen aan dat de brievenboeken inderdaad een rijke bron vormen voor de bestudering van de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee tot aan de Tweede Wereldoorlog.

De illustratie op de omslag is wederom van de hand van Frans Ouwerkerk en toont marechaussees te paard bij een oversteek van de Maas.

De Museumbrochures worden uitgegeven door de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee. Donateurs ontvangen de brochure gratis. Belangstellenden kunnen de brochure kopen in de winkel van het Marechausseemuseum voor €1,-, of bestellen bij de Stichting Vrienden (€1,- exclusief portokosten)

Bron : Stichting Vrienden van het Museum


Staatsbezoek Mexicaanse president

Geplaatst op: 25-4-2018

Dinsdag arriveerde de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto in Nederland.
De Marechaussee levert bij staatsbezoeken regelmatig een ceremoniële bijdrage.

Bron : Schiphol


Buitengewone vlaggenparade op de Nederlandse Defensie Academie

Geplaatst op: 25-4-2018

Op Koningsdag, vrijdag 27 april, gaat de Stadhouderspoort van het Kasteel van Breda 's ochtends van negen uur tot halftien open voor publiek dat aanwezig wil zijn bij de vlaggenparade, ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.

KMA (NDA) vlaggenparade apr18De ceremonie begint rond kwart voor tien en duurt ongeveer een half uur. Na het hijsen van de Nederlandse, Brabantse en Bredase vlag, zullen de Commandant Nederlandse Defensie Academie, Generaal-Majoor Geerts, en de burgermeester van Breda, Paul Depla, het publiek toespreken. Zodra de ceremonie is afgesloten zijn, zal de Stadhouderspoort weer opengaan voor het publiek (omstreeks kwart over tien). Aansluitend verzorgt de Cadetten Parachutisten Vereniging een demonstratie op het sportveld.

Tot slot wordt eenieder uitgenodigd voor een oranjebitter, koffie, thee of een glas fris op de binnenplaats van het kasteel. De Nassau Harmonie verzorgt hierbij de muzikale omlijsting. Om twaalf uur eindigt het programma bij het kasteel. Vanaf elf tot vijf uur is de Historische Verzameling van de Koninklijke Militaire Academie geopend. Ze zijn gevestigd in het Koningin Wilhelmina Paviljoen aan het Kasteelplein.

Bron : stadsbladbreda.nl


Battlegroup in Litouwen ontdooit (video)

Geplaatst op: 25-4-2018

Sneeuw is veranderd in smeltwater. Snugpaks zitten diep weggestopt. Frostbite loop je allang niet meer op als je zonder handschoenen de loop van je machinegeweer vervangt. 

Toch vergeten Nederlandse militairen de Litouwse winter niet snel. Opereren onder arctische omstandigheden bleek achteraf 1 grote mentale oefening te zijn. Op het hoogtepunt van de kou (27 graden onder nul) vroren mijnen soms vast, kwamen pantservoertuigen af en toe stil te staan en meldden zich dagelijks militairen met koudeletsels. De Delta-compagnie van 44 Pantserinfanteriebataljon Johan Willem Friso kreeg uitrustingsstukken die wél bestand zijn tegen het ijzige weer. 

Ministerie van Defensie
Published on Apr 24, 2018


‘Beschermen wat ons dierbaar is’ geldt ook voor eigen mensen

Geplaatst op: 25-4-2018

Hoe de organisatie vorig jaar omging met integriteitskwesties, is te lezen in het jaarverslag Integriteit Defensie. 

Vorig jaar zijn 502 vermoedelijke integriteitsschendingen geregistreerd ten opzichte van 369 in 2016 en 417 in 2015. Bij het Meldpunt Integriteit Defensie is 323 keer een melding gedaan (125 meldingen in 2016). Vooral meldingen van ongewenst gedrag zijn toegenomen. Dat is onder meer te verklaren door verbeterde registratiesystemen, aandacht voor integriteit en mogelijk een hogere meldingsbereidheid. “Wij zijn blij dat medewerkers naar voren durven te komen met hun ervaringen, maar betreuren natuurlijk dat daar aanleiding toe is”, schrijft secretaris-generaal Wim Geerts in het voorwoord.

Lees het volledige artikel.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Nieuwsberichten van voor 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!