Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Robuuste rechercheteams

Geplaatst op: 1-4-2017

Van gebiedsgebonden naar informatiegestuurd optreden. Om deze koerswijziging ook binnen de opsporing succesvol te maken, zijn vier robuuste rechercheteams in het leven geroepen. Sinds oktober vorig jaar experimenteert de Marechaussee met deze nieuwe teams, die meer inzicht, overzicht en samenhang binnen de opsporing moeten brengen. Een robuust team is een onderzoeksteam dat bestaat uit rechercheurs van incidentele en projectmatige opsporing.

Incidentele opsporing viel samen met handhaving onder de verantwoordelijkheid van de brigade. Neem de brigade Veluwe. Hier zijn 45 medewerkers bezig met handhaving, de eerstelijnszaken die direct worden afgewikkeld. Een klein groepje van vijf rechercheurs richt zich op incidentele opsporing, de tweede lijnszaken waarvoor uitgebreider onderzoek nodig is. Die vijf rechercheurs vallen nu onder de verantwoordelijkheid van een robuust team, samen met rechercheurs van andere brigades. Er kan binnen een robuust team makkelijker met zaken geschoven worden.

Klik hier als u meer over de robuuste teams wilt weten.

Bron: KMar Magazine 


Andere nieuwsberichten:

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Nieuwsberichten van voor 2017

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!