Stichting Marechaussee Contact

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

AANMELDEN ALS BEGUNSTIGER

 

Als begunstiger van de Stichting Marechaussee Contact ontvangt u zes keer per jaar het rijk geïllustreerde blad "Marechaussee Contact".

Het blad biedt een grote selectie aan informatie en staat niet alleen ten dienste van voormalige beroeps- en dienstplichtig personeel der Koninklijke Marechaussee, maar is er zeker óók voor het personeel in actieve dienst alsmede voor de (post-)actieve veteranen der KMar.

Met betrekking tot de doelstelling van de Stichting vindt u op het tabblad SMC van deze website onder andere een uittreksel uit de Statuten.

U kunt zich als begunstiger van onze Stichting aanmelden door het aanmeldingsformulier te downloaden, het vervolgens af te drukken en ingevuld te zenden aan:

Stichting Marechaussee Contact
Antwoordnummer 6
8070 VB NUNSPEET

(postzegel is niet nodig)

Bent u door omstandigheden niet in de gelegenheid het aanmeldingsformulier te downloaden, vraagt u dan schriftelijk het formulier aan op het hogergenoemde adres.

Voor 15 euro *) per jaar leeft u mee, doet u mee en bouwt u mee aan de muur van vrienden rond de Koninklijke Marechaussee. Het staat u echter geheel vrij om een hogere begunstigersbijdrage te doen.

Ruim zesduizend collega's gingen u voor ! !

 

* * * * * *

*)

De bijdrage is ingaande 1 januari 2012  is vastgesteld op:
minimaal  € 15,00  - voor begunstigers wonende in Nederland
minimaal  €   7,50  - voor de partners van de ons ontvallen begunstigers
minimaal  € 20,00   - voor begunstigers wonende buiten Nederland (i.v.m. het kostenaspect)

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!