Stichting Marechaussee Contact

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Stichting Marechaussee Contact


   De Stichting Marechaussee Contact wil een blijvende band bewerkstelligen tussen hen, die als beroeps of dienstplichtige bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee, het Korps Politietroepen en het Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee dienen of hebben gediend. Het embleem staat voor de gendarmeriegedachte (de granaat), de verbondenheid met en de trouw aan het Koningshuis (de kroon) en de 'bereden' oorsprong (het hoefijzer).   


Korps Politietroepen


   Het Korps Politietroepen werd op 26 juni 1919 opgericht met als taak het verrichten van politiediensten ten behoeve van het leger. De haan met het onderschrift 'Ik waak', afgebeeld op de draagspeld, wordt min of meer beschouwd als het officiële embleem.   


Korps Militaire Politie


   Op 14 augustus 1946 werd door de legercommandant generaal S.H. Spoor in Nederlands-Indië het Korps Militaire Politie opgericht. Na samenvoeging met personeel van de Koninklijke Marechaussee werd de benaming: Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee. Voor het MP-personeel werd een apart baretembleem ontworpen met daarop de tekst 'Militaire Politie'. De leden van de Koninklijke Marechaussee behielden hun eigen baretembleem.   


Baretembleem Koninklijke Marechaussee (gebruikt tot 1 mei 1996)


   Uitgevoerd als witmetalen gesp en de vorm van een gestileerde W, met daarop de granaat met gesloten vlam, met op de banderol het opschrift 'Koninklijke Marechaussee'.   


Baret en petembleem Koninklijke Marechaussee (gebruikt vanaf 1 mei 1996)


   Traditioneel ontwerp, uitgevoerd in drie modellen, te weten voor marechaussees (zonder lauwerkrans), onderofficieren (zoals afgebeeld) en officieren. Het kroontje is altijd in goud uitgevoerd.   


De Koninklijke Marechaussee


   Op 26 oktober 1814 besloot Koning Willem I tot de oprichting van de Koninklijke Marechaussee. De granaat is het teken van het elitekorps en de kroon het teken van de verbondenheid met het Koninklijk Huis.
Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!