Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Tweemaal per jaar geeft de Stichting Vrienden van het museum der Koninklijke Marechaussee een brochure uit waarin een deel van de geschiedenis van de KMar wordt uitgediept. 

MB 50 nov 17Brochure nummer 50 :De Koninklijke Marechaussee in mei 1940, "de klewang gescherpt" (afbeelding rechts)

Over de Auteur
Na zijn tijd bij de Koninklijke Luchtmacht als officier geleide wapens Hawk, stapte Kees Neisingh in 1976 over naar de Koninklijke Marechaussee. Diverse operationele plaatsingen volgden.  Hij  trad  vaak  op  als  eskadronscommandant bij grootschalig ME- en ander politie-optreden. Na een cursus aan de Hogere Krijgsschool volgde de hogere juridische vorming voor officieren van  de  Koninklijke Marechaussee aan de Universiteit van Amsterdam.

Jaren als districtscommandant Zuid-Holland en als stafofficier in Den Haag sloten hierop aan.

In 1999 werd hij in de rang van generaal-majoor benoemd tot Bevelhebber der Koninklijke Marechaussee, tevens Gouverneur der Residentie. Hij werd begin 2004 eervol ontslagen. Een belangrijke hobby van hem vormt de bunker-archeologie. Hij is actief als vrijwilliger. Zo is hij voorzitter van de Stichting Menno van Coehoorn, die zich ten doel stelt forten, vestingen, oude (water-)linies, enz. te beschermen. Ook is hij secretaris van de Historische Vereniging 'Oud Wassenaer'.

Het uitgeven van de 50e brochure is een mijlpaal. Daarom hebben we besloten dit te onderstrepen met een riante jubileumbrochure over een bijzonder thema: de Koninklijke Marechaussee in mei 1940. Sinds het verschijnen van 'De geschiedenis van het Wapen der Koninklijke Marechaussee' van W. van den Hoek is er meer informatie bovenwater gekomen, die een nieuwe uitgave over: deze periode rechtvaardigt. Aangevuld met veel persoonlijke verhalen van de marechaussees, ervaart de lezer van deze brochure als het ware zelf hoe de oorlog, met al zijn onzekerheden en chaos, van dag tot dag verloopt. De marechaussees, behorende tot een militair korps met een bijna volledig civiele taakstelling, worden nadrukkelijk met de militaire status en de werkelijkheid van de oorlog geconfronteerd. De schrijver werpt terecht de vraag op of het korps zijn militaire taak tijdens die meidagen op goede wijze heeft uitgevoerd. Het antwoord hierop kunt u lezen in deze brochure. Wij zijn zeer verheugd dat Kees Neisingh deze bijzondere brochure wilde schrijven en wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor.

Het gebruik van de termen brigade en divisie in deze brochure is primair van toepassing op de eenheden van de Koninklijke Marechaussee. Bij de brigades van de marechaussee wordt de plaatsnaam vermeld en bij de divisie het Arabische cijfer (b.v. 2e Divisie). Formaties van de Koninklijke Landmacht op brigade- en divisieniveau worden respectievelijk aangeduid met de letter uit het alfabet en het Romeinse cijfer (b.v. Brigade 'B', resp. IVe Divisie). Het woord 'marechaussee' wordt in deze brochure zowel gebruikt als algemene aanduiding van een lid van het Wapen, als voor de rang van marechaussee. In deze jubileumbrochure blijven de roemvolle acties van het Korps Politietroepen tijdens de meidagen van 1940 onvermeld; die zijn beschreven in 'Het Korps Politietroepen 1919 - 1940, De poljtiemilitair als steunpilaar van het wettig gezag' van J.P.E.G. Smeets en in brochure nr. 1. Wij wensen u veel leesplezier.

Oktober 2017 D. Weekenstroo
Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee

De brochure kost € 1,-- en kunt u via het museum bestellen. 
 

SMC

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!