Stichting Marechaussee Contact

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Vriendendag in Hoek van Holland

museumbrochure nr 48Tweemaal per jaar geeft de Stichting Vrienden van het museum der Koninklijke Marechaussee een brochure uit waarin een deel van de geschiedenis van de KMar wordt uitgediept. 

Op donderdag 6 oktober 2016 verzamelden ongeveer zestig Vrienden van het Marechausseemuseum zich in de Torpedoloods in Hoek van Holland voor de Vriendendag, waarbij de nieuwe brochure, nummer 48, werd gepresenteerd.

Deze brochure, Tweehonderd jaar beeldvorming over Koninklijke Marechaussee, werd geschreven door Thom de Kruijf.

Een verslag (.pdf) van deze dag, waaronder de presentatie van brochure, wordt opgenomen in de oktober 2016 editie van het blad Marechaussee Contact.

Klik hier voor de nieuwe folder van de Stichting Vrienden van het museum.

Deze brochure nr. 48, alsmede eerder verschenen brochures, zijn via het museum te bestellen. De brochure kost € 1,00.

SMC

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!