Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Rechercheurs marechaussee kijken om en vooruit

Geplaatst op: 23-10-2018

De Koninklijke Marechaussee hield voor de 10e keer de KMar Opsporingsdag. Meer dan 500 mensen keken op Legerplaats Stroe terug op het afgelopen decennium. Maar ook naar de richting die de huidige ontwikkelingen het opsporingsvak op sturen. Centraal stond daarbij de internationale samenwerking van de recherche. Wie zijn de partners en hoe wordt er samengewerkt?

Lowlands Grenade oefening 325 okt18Archieffoto april 2016: Tijdens Lowlands Grenade oefenen politie- en marechaussee-eenheden uit een groot aantal landen gezamenlijk optreden.

Minister Ank Bijleveld-Schouten had geen seconde getwijfeld toen haar werd gevraagd te spreken: “Het werk van de recherche mag best wat meer bekendheid krijgen. Het gaat om 650 collega’s die zich iedere dag met ziel en zaligheid inzetten.”

Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Harry van den Brink: “In de 1e jaren werd deze opsporingsdag vooral gezien als recherchevakdag voor eigen medewerkers. Maar in de loop van de tijd zijn verbindingen gelegd met onze omgeving. Om te horen wat er binnen andere domeinen gebeurt, welke ontwikkelingen er zijn en hoe wij optreden.”

Relatie terrorisme en criminaliteit
De commandant verwelkomde nu bijvoorbeeld ook collega’s van de Koninklijke Militaire Academie, het Openbaar Ministerie, de politie en de Bijzonder Opsporingsdiensten. Andere  aanwezigen waren (internationale) sprekers als de Belgische politiechef Jean Pierre de Vos en Jelle van Buren. Laatstgenoemde werkt op de Universiteit van Leiden bij het instituut Security and Global Affairs. Hij legde de context uit tussen de aanslagen in Den Haag en Amsterdam en de relatie tussen georganiseerde zware criminaliteit en (contra)terrorisme, -extremisme en –radicalisering.

Grensoverschrijdend
Van den Brink vertelde hoe de Brigade Recherche dankzij centrale sturing van gebiedsgebonden optreden naar informatiegestuurd optreden ging. “Dat maakt ons beter bestand tegen de ontwikkelingen die de criminaliteit doormaakt. Criminaliteit beperkt zich niet tot de landsgrenzen.”

Het verhaal van de minister sloot hier mooi bij. Zij refereerde onder meer aan een succesvol onderzoek naar mensensmokkel. “Via Italië werden honderden mensen naar Scandinavië, Nederland en Engeland gesmokkeld door één crimineel netwerk. Een wereld die gepaard gaat met enorm menselijk leed. In nauwe samenwerking met politiediensten uit Duitsland en Italië is dit netwerk opgerold.”

Steeds vaker digitaal
Ze noemde het voorbeeld omdat het typerend is voor belangrijke ontwikkelingen: digitalisering én (internationale) samenwerking. “Criminele netwerken krijgen steeds meer een internationaal karakter en gebruiken daarvoor steeds vaker digitale middelen, zoals crypto currency.”

De hoeveelheid informatie die rechercheurs moeten verwerken is enorm. Om met ‘Big Data’ om te gaan wordt techniek steeds belangrijker. “Maar uiteindelijk blijven het de mensen die met kennis van zaken de juiste vragen stellen aan de systemen.” Als korpsbeheerder wil de bewindsvrouw het werk van de marechaussee zo goed mogelijk faciliteren. Door het leveren van technische middelen, maar ook het tegengaan van doorgeslagen bureaucratie.

Bron : defensie.nl


Mens en materieel naar Noorwegen voor Trident Juncture

Geplaatst op: 22-10-2018

Ruim 10.000 voertuigen, 150 vliegtuigen en 65 vliegtuigen worden op dit moment richting Noorwegen vervoerd. 50.000 militairen uit alle 29 NAVO-landen, plus Zweden en Finland, staan te trappelen om te beginnen. Nog een week en dan is het éindelijk zover. Dan begint Trident Juncture; de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. Ook Nederland is van de partij en stuurt 2.200 militairen die kant op. 

Dat lijkt op het eerste gezicht een geringe bijdrage, maar niets is minder waar. Het gebeurt in ons land sporadisch dat zoveel militairen en materiaal tegelijktijdig op een en dezelfde oefening gaan. Dat is nu mogelijk, dankzij het langzaam intredende herstel. Er is weer meer geld voor oefeningen. 

De Nederlandse deelname aan Trident Juncture in een oogopslag

Trident Juncture okt 17

Belangrijk
De flinke inzet van Nederland, en alle partners, onderstreept het belang van deze oefening. De veiligheidssituatie in Europa is instabiel. Denk aan de Krim, vlucht MH17 en recente cyberoperaties. De NAVO wil haar verdediging op orde hebben en laten zien dat ze een crisissituatie aankan.

Tijdens Trident Juncture (van 25 oktober tot 7 november) wordt dan ook een scenario beoefend, waarbij een van de NAVO-landen wordt aangevallen. Artikel 5 treedt in werking, wat betekent dat de bondgenoten samenwerken om de aanval af te weren. Daarbij ligt de focus op de inzet van de snelle reactiemacht: de NATO Response Force (NRF). Geen cyberoorlog, maar ouderwets strijden op het slagveld. Staal tegenover staal. “Een realistische stresstest”, noemde de Amerikaanse generaal James Foggo het in een eerder interview. Hij leidt de oefening vanaf een schip voor de Noorse kust. 

Lees het volledige artikel in magazines.defensie.nl

Bron : magazines.defensie.nl


Pieter-Christiaan staat klaar voor nieuwe uitdaging

Geplaatst op: 22-10-2018

Prins Pieter-Christiaan is bevorderd tot reserve-kolonel van de Koninklijke Marechaussee. De prins kreeg maandag zijn nieuwe rangonderscheidingstekens opgedaan door minister Ank Bijleveld van Defensie en luitenant-generaal Harry van den Brink, de commandant van de Marechaussee. Bij de feestelijke bijeenkomst waren ook prinses Margriet, prof. mr. Pieter van Vollenhoven, prinses Anita en zijn dochter Emma aanwezig.

 Pieter-Christiaan 2

Koninklijke Marechaussee
Pieter-Christiaan (46) vervulde zijn dienstplicht bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee. Na zijn studie keerde hij er enkele jaren terug als beroeps. De afgelopen tien jaar was hij reserve-overste. Binnenkort gaat hij als reservist weer een ondersteunende functie vervullen, waarbij zijn nieuwe rang past.

Prins Pieter-Christiaan heeft nu dezelfde rang als zijn oudste broer prins Maurits, die vorig jaar werd bevorderd tot de vergelijkbare rang van kapitein ter zee bij de Koninklijke Marine.

Bron : blauwbloed.nl


Opening Invictus Games bij Sydney Opera House

Geplaatst op: 21-10-2018

SYDNEY (ANP) - Op het plein voor het iconische Sydney Opera House in Australië werden zaterdagavond om half 8 lokale tijd de Invictus Games officieel geopend.

Harry prins Sydney okt18Aan de vierde editie van internationale paralympisch sportevenement doen vijfhonderd atleten mee, onder wie 24 uit Nederland. Alle deelnemers zijn militairen en veteranen die lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt in de uitoefening van hun taken.

Invictus is Latijn voor ongeslagen. Het staat voor het doorzettingsvermogen van de gewonde militairen en veteranen. Initiatiefnemer voor de 'games' is de Britse prins Harry. Hij diende in Afghanistan.

De vijfhonderd deelnemers zijn afkomstig uit achttien landen. Het evenement bestaat uit elf verschillende sportonderdelen. De Nederlandse (oud-)militairen doen mee aan onder meer atletiek, wielrennen, handboogschieten, rolstoeltennis en rolstoelbasketbal en tennis.

De eerste editie van de Invictus Games was in 2014 in Londen, daarna waren het Orlando (VS, 2016) en Toronto (Canada, 2017). Volgend jaar zijn de spelen in Den Haag.

Bron : nd.nl


Mobilisatie Oorlogskruis voor eeuweling Martin Jansen

Geplaatst op: 21-10-2018

"Meneer Jansen, ik vind het een eer om dit te mogen doen, bijna 80 jaar na dato! En het komt u van harte toe! Deze onderscheiding is een blijk van grote waardering voor uw inzet tijdens de mobilisatietijd en de meidagen van 1940." Met deze woorden speldde minister Ank Bijleveld-Schouten gistermiddag het Mobilisatie Oorlogskruis op bij veteraan Martin Jansen. Tegelijk overhandigde zij de 100-jarige de Veteranenpas.

Jansen, Martin okt18Minister Bijleveld heeft zojuist het Mobilisatie-Oorlogskruis opgespeld bij veteraan Martin Jansen.

Jansen kwam in 1938 op als dienstplichtig soldaat in de Harskamp. In 1939 werd hij gemobiliseerd en in de omgeving Nijkerk gelegerd. Hij zou met andere militairen worden ingekwartierd bij familie Van de Garskamp. Dat ging niet door, omdat de koeien door de mobilisatie op stal moesten blijven. De soldaten kregen een leegstaand huis toegewezen.

Jansen was als korporaal de stukscommandant van een zogenoemde Schwarzlose zware mitrailleur. Na 5 dagen was de oorlog voorbij en leverde hij zijn spullen in. Jansen ging weer aan het werk bij de Rijksdienst Verkeersinspectie in Amsterdam. In 1943 werd hij op de Dam in Amsterdam van straat geplukt en op transport gezet naar Duitsland voor de Arbeitzeinsatz. Hij werkte de rest van de oorlog in Lubeck.

Veteraan Julia Bobeldijk
De onderscheiding voor Jansen is door Bosniëveteraan Julia Bobeldijk aangevraagd. Zij ontmoette veteraan Jansen op de Nederlandse Veteranendag 2018. Hij had geen Veteraneninsigne en onderscheidingen. Omdat Jansen minister-president Rutte en minister Bijleveld zou ontmoeten, bood Bobeldijk haar eigen veteranenspeld aan. Zo begroette hij deze bewindslieden niet 'kaal'. Na afloop nam Bobeldijk contact op met het Veteraneninstituut om alsnog een veteranenpas en Mobilisatie Oorlogskruis aan te vragen voor Jansen.

Over het Mobilisatie-Oorlogskruis
Het Mobilisatie-Oorlogskruis is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 11 oktober 1948 en hernieuwd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 1 oktober 1992. Het Kruis wordt toegekend aan oud-militairen, destijds in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die behoord hebben tot onder meer de Koninklijke Landmacht en die in werkelijke dienst zijn geweest voor wat Nederland betreft in het tijdvak na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940 gedurende tenminste zes maanden.

Bron : defensie.nl


Marechaussee plukt twee illegale asielzoekers uit lijnbus

Geplaatst op: 20-10-2018

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag twee mannen uit een internationale lijnbus staande gehouden bij een controle aan de grens bij Bad Nieuweschans. De mannen hadden geen paspoort bij zich.

MTV KMar bus okt 18

foto : Marten Nauta/RTN Noord

Ze wilden asiel aanvragen in Nederland, maar omdat ze in Duitsland al asiel hadden aangevraagd, wordt dat geweigerd. 'Ze moeten die procedure eerst afwachten', zegt plaatsvervangend brigadecommandant Chris in het Veld. Het tweetal wordt teruggestuurd naar Duitsland.

Mensensmokkel en migratie
In totaal werden dertig voertuigen gecontroleerd. Doel van de controle was met name om mensensmokkel, mensenhandel en illegale migratie tegen te gaan. Op drugs of andere smokkelwaar werd niet actief gecontroleerd.

De controle vond plaats op een speciale locatie langs de A7, op zo'n twee kilometer van de grens met Duitsland, en dus niet bij het tankstation Poort van Groningen, direct na de grensovergang.

'Dat heeft te maken met onze werkwijze. We moeten gezien hebben dat mensen de grens zijn gepasseerd. Onze motorrijders kunnen daarop besluiten om voertuigen staande te houden en te controleren', vertelt In het Veld.

Geblindeerde ramen
De marechaussee hanteert daarbij bepaalde profielen, die zijn gebaseerd op kennis en ervaring. 'Dat kan bijvoorbeeld de herkomst of de staat van de voertuigen zijn, het aantal inzittenden of juist de zichtbaarheid van inzittenden. Als we niet kunnen zien wie er in het voertuig zit, bijvoorbeeld als ramen geblindeerd zijn, dan zetten we ze langs de kant. We willen zien wat er de grens over gaat', legt In het Veld uit.

Internationale bussen
Ook internationale bussen worden met regelmaat van de weg gehaald. 'Daarvan is bekend dat er veel illegale migratie mee plaatsvindt', stelt In het Veld. Ook de twee mannen die werden opgepakt, zaten in zo'n bus.

De marechaussee zette bij de controle dit keer geen honden in, maar een zogenaamde 'heartbeatsensor'. In het Veld: 'Die doet hetzelfde als honden: ze detecteren mensen in voertuigen. Dat gebeurt door te meten op een menselijke hartfrequentie. De sensor reageert niet op bijvoorbeeld varkens.'

Bron : rtvnoord.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

19-10-2018 Museumbrochure nummer 52
19-10-2018 Amfibisch transportschip zet koers naar grote NAVO-oefening
18-10-2018 Marechaussee houdt verdachten vernieling aan
18-10-2018 Amstelveen gaat gezichtsherkenning invoeren bij publieksbalie raadhuis
18-10-2018 Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme
17-10-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
17-10-2018 Overlijden Harry Poels
17-10-2018 AIVD en MIVD 10 jaar aan de slag in Unit Contraproliferatie
16-10-2018 Prins Pieter Christiaan bevorderd tot reservekolonel Prins Pieter Christiaan is sinds gisteren rese
16-10-2018 Openbaar Ministerie vervolgt voor het eerst jihadist voor oorlogsmisdrijf
16-10-2018 Opinie Marc de Natris, Officierenverenigingen
16-10-2018 Rapport Giebels belangrijke stap in herstel Defensie
15-10-2018 Grote partij cocaïne gestolen uit politiekluis Curaçao
15-10-2018 Bijleveld: in cyberoorlog met Russen
15-10-2018 'Chaos op Schiphol bij harde brexit door langere wachttijden'
14-10-2018 NOS zendt 'Er reed een trein naar Sobibor' opnieuw uit
14-10-2018 Militaire voertuigen op trein naar Noorwegen
14-10-2018 Verdachte van schietpartij Den Haag aangehouden op Schiphol
13-10-2018 Opstand in Sobibor: 75 jaar geleden
13-10-2018 Hoogste baas defensie: problemen worden nu opgelost
12-10-2018 Eindelijk eerherstel voor gevangene Colditz
12-10-2018 Onderzeese vrouwen
11-10-2018 Rond het Square okt 18
11-10-2018 NAVO-oefening met 50.000 militairen
11-10-2018 ‘Saamhorigheid zoals in deze ploeg kende ik niet’
10-10-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
10-10-2018 Nazaten Colditz bijeen in Bronbeek
10-10-2018 Defensie krijgt goud in handen
09-10-2018 Nieuwe foto's in SMC album
09-10-2018 Britse brigade trekt door Nederland
09-10-2018 ‘In deze ploeg leer je relativeren’
08-10-2018 Geheim agent nog 1 keer achter de knop
08-10-2018 Presidentiële lunch voor Koreaanse oorlogsveteraan Rosé Lokhoff
07-10-2018 Busted!
07-10-2018 Succesvolle Veteranendag KMar
07-10-2018 EU helpt Albanië bij beheren van grenzen
06-10-2018 Man door het lint op vlucht naar Amsterdam
06-10-2018 Britten: na brexit visum nodig voor weekendje Londen
05-10-2018 Marechaussee treft illegalen tussen autobanden aan
05-10-2018 Lofzang op huzarenstukje van de MIVD
05-10-2018 Koning tussen hooligans bij Koninklijke Marechaussee
04-10-2018 MIVD verstoort Russische cyberoperatie bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens
04-10-2018 Binnenkort 1 loket voor vragen en klachten
03-10-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
03-10-2018 Marine onderschept 900 kilo cocaïne
03-10-2018 Koning brengt werkbezoek aan Koninklijke Marechaussee
03-10-2018 Strengere aanpak ww-fraude arbeidsmigranten
02-10-2018 Zeven personen opgepakt bij grote politieactie op vier locaties in Nederland
02-10-2018 'Nederland verleent asiel aan 27 geëvacueerde Syrische Witte Helmen'
02-10-2018 Requiemmis overleden defensiepersoneel
02-10-2018 Russen kijken in Nederlands militaire keuken
01-10-2018 Landmacht: Wendbaar transformeren
01-10-2018 Schiphol moet nog steeds alle zeilen bijzetten
01-10-2018 Voortvluchtige klemgereden op Rijnbrug na achtervolging vanaf Babberich

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Nieuwsberichten van voor 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!