Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

SIOD spoort 48 malafide uitzendbureaus op

Geplaatst op: 28-5-2009

Bestrijding van malafide uitzendbureaus is ook in 2008 speerpunt in de opsporing van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD). De SIOD is in 2008 in 17 onderzoeken op 48 verdachte uitzendbureaus gestuit. (In 2007: waren dat 32 uitzendbureaus in 19 onderzoeken.). Tegen 61 verdachte personen is proces-verbaal opgemaakt.

70 opsporingsonderzoeken afgerond
In 2008 heeft de SIOD 70 fraudeonderzoeken uitgevoerd, waarvan er 33 direct betrekking hebben op de opsporing van georganiseerde illegale tewerkstelling. De SIOD stuitte in 2008 op 322 verdachte personen. Ook zijn 64 bedrijven verdacht van fraude (In 2007 waren dat respectievelijk 299 en 78). Het aan fraude opgespoord bedrag logo SIODkan van jaar tot jaar sterk fluctueren als gevolg van zaken met extreme schadebedragen: in 2008 is het gesignaleerde bedrag met 27,1 miljoen euro beduidend lager dan de 63 miljoen van 2007. Verder heeft de SIOD in 2008 429 meldingen van fraude ontvangen, tegen 396 in 2007.
Dit blijkt uit het SIOD-jaarverslag van 2008 dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Bestrijding mensenhandel
De aanpak van mensenhandel/uitbuiting staat bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst  hoog op de agenda. In 2007 en 2008 zijn 14 onderzoeken gestart waarbij mensenhandel één van de strafbare feiten was. Van deze 14 onderzoeken loopt nog één onderzoek. Daarnaast is in zes gevallen proces-verbaal ter vervolging opgemaakt voor uitbuiting. In de overige zeven gevallen werd onvoldoende bewijsmateriaal aangetroffen om tot vervolging te kunnen overgaan. De SIOD werkt op dit domein intensief samen met politie, Koninklijke Marechaussee en met de IND.

SIOD
De SIOD is de bijzondere opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkt intensief samen met onder andere de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst, de FIOD-ECD en de Koninklijke Marechaussee om fraude tegen te gaan. De SIOD is gespecialiseerd in het bestrijden van zware criminaliteit op het terrein van werk en inkomen en draagt op die manier ook bij aan de bestrijding van oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt. 
 
Bron : Min. SWZ


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!