Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Personele bezetting Brigade Grensbewaking KMar Schiphol

Geplaatst op: 2-9-2009

Op 1 september 2009 zond de minister van Defensie, E. van Middelkoop, een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aangaande de personele bezetting van de Brigade Grensbewaking op Schiphol.

De tekst van deze brief wordt hieronder integraal weergegeven.

"Tijdens het wetgevingsoverleg van 16 juni 2009 over het Jaarverslag 2008 van Defensie heb ik toegezegd u nader te informeren over de personele bezetting van de Brigade Grensbewaking op Schiphol.

Om de ondervulling van de brigade op te lossen is een aantal tijdelijke P&O-gerelateerde maatregelen genomen die inderdaad het gewenste effect hebben bereikt. Het betreft onder andere de toekenning met voorrang van een FPS fase 3 aanstelling (een aanstelling bij de krijgsmacht die eindigt bij het leeftijdsontslag van de militair), de verruiming van de aanspraak op legering, toekenning van twaalf dagen bijzonder verlof voor personeel dat op Schiphol inwonend is en maatwerk in de opvang en begeleiding van nieuwe medewerkers.

Maatregelen van de marechaussee hebben er in geresulteerd dat de personele bezetting van de brigade tot 96 procent is toegenomen per augustus 2009. Het gehele district Schiphol telt thans 790 wachtmeesterfuncties, waarvan 353 bij de Brigade Grensbewaking.

Hiervan zijn er 340 gevuld. Van de 124 vacatures die nog openstonden zijn er 48 door middel van een verplichte plaatsing gevuld. De verwachting is dat de bezetting van de Brigade Grensbewaking de komende maanden verder oploopt."

Bron : Min. van Defensie


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!