Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Minder inspecties aan boord van schepen

Geplaatst op: 21-12-2009

Achttien overheidsinstanties hebben woensdagmiddag 16 december het convenant ‘Inspecties aan boord van zeeschepen' getekend om te komen tot een betere afstemming van de werkzaamheden. Deze vernieuwing van het toezicht moet leiden tot efficiencyvoordelen en minder last voor het bedrijfsleven.

Het convenant heeft in eerste instantie betrekking op de inspecties in Rotterdam en Amsterdam. Het is de bedoeling dat op een later moment ook in andere Nederlandse havens op deze manier schepen worden geïnspecteerd. Het convenant past in het ‘Programma Vernieuwing Toezicht' waarin het kabinet de ambitie heeft neergelegd om overheidstoezicht te moderniseren.

De afstemming van de werkzaamheden richt zich op de regelgeving, de naleving; de toewijzing van de toezichtcapaciteit; het maken van een gezamenlijk inspectieprogramma op basis van een gezamenlijkeRV maritieme controle RV 160 risico-analyse; coördinatie van de uitvoering van toezicht vanuit één regionaal coördinatiecentrum in Amsterdam en Rotterdam en onderlinge uitwisseling van gegevens en resultaten van inspecties.

De betrokken instanties hebben de afgelopen maanden veel aandacht besteed aan de voorbereiding van werkafspraken, zodat vanaf 1 januari 2010 gestart kan worden met de nieuwe manier van (samen)werken. 

De betrokken instanties zijn Amsterdam, Beverwijk, Rotterdam, Velsen, Zaanstad; Inspectie Verkeer en Waterstaat, Koninklijke Marechaussee; Korps Landelijke Politie Diensten - Dienst Waterpolitie; Politie Rotterdam-Rijnmond/Zeehavenpolitie; Rijkswaterstaat; Voedsel en Warenautoriteiten en VROM-inspectie.

In 2007 wees onderzoek uit dat 24 verschillende toezichthoudende instellingen met elkaar 72 verschillende soorten inspecties uitvoerden in Amsterdam en Rotterdam. Het ging daarbij in totaal om circa 162.000 inspecties, waarvan er 44.000 aan boord van zeeschepen plaatsvonden.

Bron : Schuttevaer


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!