Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Defensie en Kustwacht inniger

Geplaatst op: 13-2-2010

De nauwe samenwerking tussen Defensie en de Kustwacht Nederland is illustratief voor het toenemende belang van de nationale taken. Een nieuw convenant, afgelopen week op Schiphol gesloten, bekrachtigt de sterke band.

“Feitelijk verandert er niet veel, maar met deze overeenkomst zijn alle afspraken over de levering en afname van middelen helder in één document vervat”, vertelt generaal-majoor Sander Schnitger, directeur Operationeel Beleid, Behoeftestellingen en Plannen (DOBBP). Samen met de directeur Kustwacht, kapitein-ter-zee Jankees Trimpe Burger, ondertekende hij het convenant.

Schnitger bevestigt dat steeds meer nadruk komt te liggen op het ondersteunen van de civiele autoriteiten, één van de hoofdtaken van Defensie. Die samenwerking wordt steeds concreter. “De militairevliegtuig helicopter kustwacht reddingshelikopter die vorige week op verzoek van het kustwachtcentrum een schaatser van een ijsschots op het Markermeer haalde, is een goed voorbeeld.”

Voor specialistisch personeel of materieel kan de Kustwacht bij verschillende ministeries aankloppen. “Maar door de bij Defensie aanwezige kennis, kunde en middelen komt men vaak hier terecht. Wij hebben ten slotte verstand van varen én vliegen”, aldus Schnitger.

Hoewel de Kustwacht er geen deel van uitmaakt, treedt Defensie wel op als beheerder. Dit departement is naast het inzetbaar houden van allerlei materieel ook verantwoordelijk voor de financiën en de uitvoering van kustwachttaken.

Maritiem georiënteerd
De kustwacht is sterk maritiem georiënteerd. Zo is het Nederlandse kustwachtcentrum gevestigd op het marinecomplex Den Helder. Van hieruit worden de taken voor zeven verschillende ministeries gecoördineerd. Van Search and Rescue (SAR), rampen- en incidentbestrijding tot vaarwegmarkering, politie- en douanetaken op zee, grensbewaking en de controle op de scheepvaart, de visserij en het milieu.

Voor een scala aan opdrachten staat 24 uur per dag een SAR-helikopter, type Lynx, van het Defensie Helikopter Commando gereed op Marine Vliegkamp De Kooy en op Schiphol twee Dornier patrouillevliegtuigen.
Die worden beheerd door Defensie, maar staan onvoorwaardelijk ter beschikking van de directeur Kustwacht.

Voor controletaken op het water stelt Defensie een mijnenbestrijdingsvaartuig beschikbaar. Schnitger: “Het is heel joint allemaal. Zo leveren wij bij controletaken het platform en de kustwacht, een ander ministerie of eventueel de Koninklijke Marechaussee het controleteam. Wij hebben geen opsporingsbevoegdheid.”

Toekomstig optreden
Namens Defensie denkt de DOBBP mee over het toekomstige optreden. De kustwacht moet als spil in een informatienetwerk gaan fungeren. Niet alleen tussen de Koninklijke Marechaussee en de douane, maar bijvoorbeeld ook de recherche. Schnitger: “Zicht krijgen op mensensmokkel wordt steeds belangrijker, net als grensoverschrijdende milieudelicten en terrorisme. Het gaat erom een compleet beeld van de Noordzee te creëren en vervolgens de eventuele daaropvolgende inzet te coördineren. Bij dit zogenoemde Informatie Gestuurd Optreden is een belangrijke rol voor de kustwacht weggelegd.”

Bron : Defensiekrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!