Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Irakezen uitgezet

Geplaatst op: 5-4-2010

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) heeft vorige week een groep van 35 Irakezen met een overheidsvlucht uitgezet naar Bagdad. Dit is de eerste keer dat de DT&V gebruik heeft gemaakt van een overheidsvlucht naar Irak. De uitzetting vond plaats onder begeleiding van functionarissen van de Koninklijke Marechaussee en de DT&V.

De terugkeer van Irakezen volgt op de afschaffing van het categoriale beschermingsbeleid voor Centraal Irak. Het kabinet beëindigde het categoriaal beschermingsbeleid voor Irak toen bleek dat de veiligheidssituatie in Irak verbeterd was en dat andere Europese landen, zoals Zweden, geen bijzonder beschermingsbeleid meer voerden voor Irakezen.

Na afschaffing van de categoriale bescherming is de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gestart met het herbeoordelen van alle zaken van asielzoekers uit Centraal Irak. Een deel van deze asielzoekers heeft alsnog een verblijfsvergunning gekregen, een ander deel dient terug te keren. Veel Irakezen zijn al vrijwillig teruggekeerd naar Irak, onder andere met hulp van de Internationale Organisatie voor Migratie. De Nederlandse overheid ondersteunt terugkeerders, onder meer met terugkeer en herintegratieprojecten.
De ex-asielzoekers die niet vrijwillig terugkeren worden gedwongen uitgezet.

In Europees verband zet Nederland zich in voor duurzame reïntegratie van terugkerende Irakezen, zowel vanuit de regio als vanuit de Europese Unie. In Europees verband wordt ook gekeken naar concrete ondersteuning aan lokale gemeenschappen met relatief veel terugkeerders door middel van kleinschalige gemeenschapsprojecten.

Bron : RVD via Nieuwsbank


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!