Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Positieve uitkomst Schengenevaluatie

Geplaatst op: 11-7-2010

In 2009 is een Schengenevaluatie uitgevoerd in Nederland. In juli 2009 heeft een commissie een bezoek gebracht aan de maritieme doorlaatposten Europoort, Hoek van Holland, Umuiden (inclusief Amsterdam havens) en het kustwachtcentrum in Den Helder om de grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie te evalueren. In oktober heeft een (andere) commissie een bezoek gebracht aan de luchthavens Schiphol en Eindhoven om de grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee te evalueren.

schip Queen of ScandDe evaluatiecommissie heeft tijdens de werkbezoeken gekeken of de regelgeving correct werd toegepast, of de infrastructuur aan de regelgeving voldeed en of het kennisniveau van de individuele medewerkers met betrekking tot deze regelgeving op peil was.

Beide rapporten van de commissies zijn hoofdzakelijk positief van toon. Als 'best practices' (een voorbeeld voor andere EU-landen) zijn specifiek benoemd:

-het gebruik van het Zeevaart Uitbreidbaar Informatie Systeem (ZUIS) door ZHP en KMar (dit systeem wordt gebruikt voor  informatie- en risicogestuurde controles van zeevaart);

-het "Dynamic Passenger Display" door de KMar op Schiphol (hierbij wordt benodigde capaciteit voor de bemensing van de  paspoortbalie afgestemd op de prognose van de verwachte dagelijkse passagierstromen);
-de vreemdelingenpocket die door de KMar jaarlijks wordt samengesteld m.b.t de belangrijkste wet - en regelgeving;
-het aanmeldcentrum van de IND (AC Schiphol).

Verder concludeerde de evaluatiecommissie dat de grenscontroles worden uitgevoerd door professioneel personeel dat gericht en specifiek hiervoor is opgeleid. De commissie prijst de samenwerking tussen depaspoortcontrole - gatecontrole Douane en de KMar op Schiphol, in het bijzonder de gezamenlijke gatecontroles.

Daarnaast prijst men de deskundigheid op het gebied van documentfraude en de talenkennis van ambtenaren belast met grenstoezicht.

Aanbevelingen
Naast de complimenten waren er ook aanbevelingen. Zo is bijvoorbeeld geconstateerd dat de kennis van procedures bij sommige grenswachters niet helemaal up-to-date is.

De commissie vraagt om continue aandacht voor de borging van voldoende kennis van de Schengengrenscode bij ambtenaren belast met het grenstoezicht (dit in verband met de generalistische opleiding en inzet van KMar medewerkers).

Voor demissionair minister Hirsch-Ballin (Justitie) zijn de uitkomsten van de rapporten een felicitatie waard. Tijdens een werkbezoek aan Schiphol in verband met een pilot elektronische grenspassage zei de bewindsman: "Goed grenstoezicht lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Zeker niet op een luchthaven als Schiphol, een mainport van grote economische betekenis voor Nederland (jaarlijks ruim 45 miljoen passagiers!). Dit geldt ook voor Rotterdam als één van de grootste havens ter wereld. U kunt trots zijn op dit oordeel van de commissie. Ik ben het in elk geval. Ik feliciteer de Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie dan ook van harte. Dank voor de inzet waarmee u dagelijks zorg draagt voor het grenstoezicht in Nederland."

Bron : KMar magazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!