Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Speciale instructie optische en geluidssignalen

Geplaatst op: 21-9-2010

Met ingang van 1 augustus is een nieuwe Operationele Instructie (OI) Optische en Geluidssignalen van kracht. De instructie beschrijft onder andere het voorgeschreven rijgedrag bij gebruik van deze signalen en de manier van opleiden/trainen.

Ook het rijden met optische en geluidssignalen is aan regels gebonden. De bestuurder van een MOTOR1.jpgvoorrangsvoertuig blijft steeds zelf verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen en rijgedrag.

Ook met gebruikmaking van de optische en geluidssignalen is het bijvoorbeeld niet toegestaan het overig verkeer in gevaar te brengen.

Voor het rijden met deze signalen dient men bovendien opgeleid en getraind te zijn. De OI beschrijft dat al het executieve KMar-personeel VPV opgeleid dient te zijn en daarnaast met ingang van 2013 ook nog een applicatietraining gevolgd moet hebben.

Daarna volgt om de drie jaar wederom training. Deze training (in ontwikkeling) zal bestaan uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

KMar-ambtenaren krijgen een speciale instructie, waarin gewezen wordt op onder andere de strafrechtelijke en civielrechtelijke consequenties van het direct of indirect veroorzaken van schade of letsel tijdens de rit, het gedrag en de reactie van weggebruikers op de optische- en geluidssignalen en het gewenste rijgedrag van de betrokken bestuurder.

Bron : KMar magazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2019

Derde kwartaal 2019

Tweede kwartaal 2019

Eerste kwartaal 2019

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Nieuwsberichten vanaf 2020

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!