Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Groennetwerk, Politie en KMar controleren milieuwetten

Geplaatst op: 10-4-2011

Afgelopen zaterdag 9 april, hebben het Groennetwerk Apeldoorn en het Groennetwerk Noord Veluwe, (gebiedsdelen van de Stichting Groennetwerk) in samenwerking met de politie en de Koninklijke Marechaussee, in de buitengebieden van de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Brummen en in het buitengebied van de hele Noord Veluwe een zogenaamde “Milieu-handhavingdag” gehouden.

Tegen 38 personen werd proces-verbaal opgemaakt, onder andere voor het illegale kappen van eencrossen veluwe houtwal, overtredingen van de Visserijwet, waaronder het vissen met levend aas, het verbranden en dumpen van afval zowel door particulieren als door bedrijven en overtredingen van de Wegenverkeerswet, zoals het rijden met een motorvoertuig in gebieden waarin dit niet is toegestaan.

Van alle personen bij de diverse activiteiten werden gecontroleerd, kregen er 22 een waarschuwing, variërend voor het vissen zonder een vispas tot het blokkeren van een inrit in natuurgebieden, met het oog op brandweer en andere hulpverleners.

De nadruk bij de controles lag o.a. op het illegaal kappen van bomen en afbranden van slootwallen. Op deze speerpunten werden met name gecontroleerd vanwege de inmiddels aanwezige vogelnesten of andere jonge dieren.

Vangkooi
Tegen één persoon werd proces-verbaal opgemaakt i.v.m. een overtreding van de Flora- en faunawet voor het gebruiken van een niet toegestane vangkooi en bij een persoon werd een roofvogel (sperwer) weggehaald die daar niet hoorde te zitten. Op een andere locatie werd een vermoedelijk vergiftigde sperwer aangetroffen.

Naar de vermoedelijk vergiftigde sperwer, het kappen van een houtwal, het illegaal storten van een hoeveelheid afval , het vernielen van een complete picknickset en het afbranden van een rietkraag moet nog ander onderzoek worden ingesteld.

Bron : politie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2019

Derde kwartaal 2019

Tweede kwartaal 2019

Eerste kwartaal 2019

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Nieuwsberichten vanaf 2020

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!