Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Bezuinigingen raken ook de Koninklijke Marechaussee

Geplaatst op: 27-5-2011

Ook de Koninklijke Marechaussee zal de bezuinigingen op Defensie gaan voelen. De operationele capaciteit van de KMar wordt in de bezuinigingsplannen niet zo hard getroffen als bij andere opco's, maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor de Staf CKMar.

De maatregelen zijn misschien minder zichtbaar, maar de defensiebrede bezuinigingen op bijvoorbeeld de staven gelden ook voor de Marechaussee.

motorrijder tank begeleiding

                              Met het verdwijnen van de tanks zullen begeleidingen als deze tot het verleden gaan behoren

 

De belangrijkste maatregelen die de KMar zullen raken zijn:

- De functie van gemiddeld één op de drie medewerkers van de Staf CKMarzal komen te vervallen.
- De capaciteit voor de Militaire Politiedienst wordt verminderd vanwege de verkleining van de krijgsmacht.
- Het nog te verwerven vaartuig voor de Zeeuwse wateren wordt geschrapt. Het Zee-land-concept voor
  de maritieme grensbewaking wordt herzien. De KMar-vaartuigen worden ondergebracht bij de rijksrederij
  als dit doelmatiger is.
- De districtstaf DLBE zal een jaar langer in de huidige, verouderde huisvesting moeten blijven.
- De BSB wordt met andere speciale eenheden als UIM en DSI samen gehuisvest en gaat gebruik maken van
  gezamenlijke trainingsfaciliteiten.
- Er komt een zakgeldregeling voor de aspirant-officieren van alle krijgsmachtdelen. Voor de overige initiële
  opleidingen wordt de zakgeldregeling (nog) niet ingevoerd.
- De KMar kan minder reservisten inzetten.
- Er komt een forse algemene bezuiniging van ca 10 miljoen euro, die volgend jaar al begint. Hoe deze
  reductie wordt ingevuld, moet nog worden uitgewerkt.
- Er wordt minder geïnvesteerd in materieel en infrastructuur en ook op IV-gebied vindt een reductie plaats.
- Voor extra werk vanuit het regeerakkoord zal geen extra geld of personeel komen.

'We moeten echt de broekriem aanhalen, constateert CKMar in een reactie op de beleidsbrief. 'Dienstreizen worden beperkt, een deel van de dienstvoertuigen moeten we afstoten. Ook kunnen we niet zomaar meer een 40-urige werkweek toestaan en kan overwerk alleen nog maar in tijd vergoed worden. Op veel fronten moeten we versoberen.'

Personeel
Verjonging van de krijgsmacht is nodig. De KMar heeft relatief veel collega's in de lagere (onder)officiersrangen nodig, en minder in de hogere rangen/schalen. Dit gaat waarschijnlijk vooral de opperwachtmeesters en adjudanten, en majoors en hogere officieren raken. Wat dit voor iedereen persoonlijk gaat betekenen, is nog niet duidelijk.

Naar verwachting is er rond 1 juli duidelijkheid over de gewenste indeling van het aantal medewerkers per rang en schaal. Duidelijkheid voor individuele medewerkers wordt pas in de loop van dit jaar verwacht, voor een deel misschien nog later.

Positie en taken van de KMar staan niet ter discussie. CKMar: 'We gaan intensief samenwerken met de (nationale) politie, het gezag en andere ketenpartners. Ik ben blij met de steun en waardering die we krijgen voor ons optreden en voor onze bijdrage aan de veiligheid in ons land en daarbuiten. Ook de komende tijd zal de operatie centraal staan, maar wel met het besef dat het onze mensen zijn die het doen. We hebben een stevig fundament, maar moeten onze positie en taken elke dag blijven waarmaken.'

Overgenomen uit KMar magazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2019

Derde kwartaal 2019

Tweede kwartaal 2019

Eerste kwartaal 2019

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Nieuwsberichten vanaf 2020

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!