Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Koninklijke Marechaussee - politiedienst voor de krijgsmacht

Geplaatst op: 29-4-2013

Beatrix 1968 bezoek KMar apr13De Nederlandse Staat heeft een groot belang bij de integriteit en het correct functioneren van de krijgsmacht. De Koninklijke Marechaussee fungeert als politie voor alle defensieonderdelen, zoals de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht.

Om die reden zijn er marechausseebrigades en –posten gevestigd bij kazernes, militaire vliegbases, de marinehavens en bij onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht in het buitenland. Daarnaast treedt de Koninklijke Marechaussee op als politie voor alle in Nederland verblijvende buitenlandse strijdkrachten en werken marechaussees bij de internationale militaire hoofdkwartieren. In 1968 bracht de toenmalig Prinses Beatrix een bezoek aan de Marechaussee tijdens de uitvoering van haar militaire politietaak.

De militaire politietaak van de Koninklijke Marechaussee heeft een tweeledig karakter. De ene keer is het marechausseeoptreden preventief en dienstverlenend, de andere keer is het repressief van aard. Preventief zijn bijvoorbeeld patrouilles, verkeersdiensten, ordemaatregelen bij oefeningen, het geven van advies en voorlichting aan commandanten en hun personeel en het escorteren van colonnes.

De repressieve taak van de Koninklijke Marechaussee is gericht op de naleving van de Wegenverkeerswet, de milieuwetgeving en de opsporing van strafbare feiten, gepleegd door militairen (ook in hun vrije tijd). Strafrechtelijke onderzoeken tegen militairen worden onder andere uitgevoerd onder het gezag van het Openbaar Ministerie in Arnhem.

Bron : KMar


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!