Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Grote maritieme grenscontrole van Marechaussee, Douane, Kustwacht en Politie succesvol (video)

Geplaatst op: 24-7-2013

Onder regie van de Koninklijke Marechaussee, belast met grenspolitietaken heeft vandaag een multidisciplinaire maritieme grenscontrole plaatsgevonden langs de gehele kustlijn.

RV 180 luchtfotoDe doelstellingen voor de controle werden als volgt geformuleerd:

Het valideren van de huidige informatiepositie van de deelnemende eenheden m.b.t. het segment pleziervaart;

Het opbouwen en verbeteren van het informatienetwerk t.b.v. het proces van informatie gestuurd optreden op het gebied van de maritieme grensbewaking;

Het verbeteren van de coördinatie en uitwisseling van informatie over scheepsbewegingen tussen de verschillende handhaving en toezichtdiensten;

Illegale grensoverschrijding en grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan en illegale vreemdelingen te weren;

Het informeren van bemanning en passagiers van pleziervaartuigen m.b.t. tot hun verplichtingen op grond van de Vreemdelingenwetgeving / Schengen Grenscode.

Tijdens de controle, waaraan van KMar-zijde werd deelgenomen door marechaussees van district Zuid, Noord-Oost en West werd gebruik gemaakt van rijksvaartuigen, rapid intervention boats en werden voertuigen ingezet om ook op het land langs de kustlijn controles uit te voeren. De Kustwacht zette onder meer schepen en vliegtuigen in om inzichtelijk te krijgen waar controlewaardige boten zich bevonden.

Resultaten
Naast diverse signaleringen, waaronder die van een Nederlander die nog 55.000 euro schuld had openstaan leverde de actie vooral veel informatie in, die door de diverse diensten gebruikt kan worden bij toekomstige werkzaamheden.

De Marechaussee is belast met grenspolitietaken, op luchthavens, in de voormalige grensgebieden (MTV) en langs de "blauwe grens".

Kijk naar de betreffende nieuwsuitzending van SBS6 van gisteravond.

Bron : KMar


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!