Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

KMar en NSS

Geplaatst op: 6-3-2014

Er zijn bijzondere maatregelen nodig om de Nuclear Security Summit (NSS) op 24 en 25 maart 2014 in het World Forum in Den Haag goed te laten verlopen. Een ervan is de tijdelijke invoering van grenscontroles aan de Schengen-binnengrens. 

voertuig met logo kmar jan 2012De Koninklijke Marechaussee voert die controles niet alleen uit op basis van informatie, maar ook steekproefsgewijs bij bepaalde grensovergangen. De controles beginnen op 14 maart en duren tot en met 27 maart. De marechaussee controleert reizigers aan de binnengrenzen met België en Duitsland, op de waterwegen en op luchthavens bij de gates van inkomende vluchten uit Schengenlanden. De passagiers zijn op grond van de Europese regelgeving verplicht hieraan mee te werken. Door de grenscontroles op flexibele basis en informatiegestuurd uit te voeren, wordt het normale verkeer zo min mogelijk gehinderd.

De Koninklijke Marechaussee voert de grenscontroles uit onder gezag van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Lees dit en meer in een overzicht van Defensie-operaties in de week van 24 februari tot en met 2 maart.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!