Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Kabinet gaat mobiel vreemdelingentoezicht intensiveren

Geplaatst op: 24-5-2014

Het mobiel vreemdelingentoezicht wordt uitgebreid om effectiever te kunnen optreden tegen mensensmokkel en illegaal verblijf na grensoverschrijding. Zo komt er ruimer toezicht op treinen omdat de huidige regels in de praktijk onvoldoende mogelijkheden bieden om flexibel te werken. Straks kunnen meer treinen en meer coupés worden gecontroleerd. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ingestemd met deze aanpassing van het Vreemdelingenbesluit 2000.

mtv trein mei14Effectiever optreden wordt ook mogelijk als er grote aantallen illegalen Nederland binnenkomen of als er concrete aanwijzingen zijn dat dit op korte termijn kan worden verwacht. In dit soort situaties kan  de Koninklijke marechaussee (KMar) tijdelijk meer gaan controleren op wegen, vaarwegen en vliegroutes. 

Er zijn aanwijzingen dat er bij de huidige instroom van Eritrese asielzoekers sprake is van georganiseerde mensensmokkel. Hierbij wordt  aantoonbaar gebruik gemaakt van internationale treinen richting Nederland. Door de controlemogelijkheden uit te breiden, kan de KMar hier beter tegen optreden. Vreemdelingen houden immers rekening met de controles door zich verspreid in de trein op te houden of zich tijdens de controles te verplaatsen.

Om meer zicht te krijgen op de verhoogde migratiestroom en om georganiseerde mensensmokkel op te sporen, werken KMar, OM, NP, IND en het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel intensief samen. De uitbreiding van het mobiel vreemdelingtoezicht is er vooral op gericht deze opsporingsactiviteiten te ondersteunen. Het kabinet streeft ernaar de aanpassing van het Vreemdelingenbesluit 2000 per 1 juli 2014 in werking te laten treden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State te zenden. Het advies wordt gelijktijdig met de bekendmaking van het besluit openbaar gemaakt.

Bron : rijksoverheid.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!