Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Artikel in Trouw

Geplaatst op: 6-8-2015

uitzetting vreemdelingen nov14Afgelopen maandag stond er in dagblad Trouw een column over de uitzetting van de heer Amiri waarin diverse aantijgingen richting medewerkers van de Koninklijke Marechaussee werden geuit.

Gisteren pas is afdeling persvoorlichting gevraagd om een reactie namens de Koninklijke Marechaussee op deze column. Die reactie luidde als volgt: "Wat ons betreft is dit een kletsverhaal. Als mevrouw er echt van overtuigd is dat het zo is gebeurd, dan hebben wij daar in Nederland bepaalde procedures voor. Zij kan een klacht indienen of aangifte doen. Voor zover ons bekend is dit nog niet gebeurd."

In 2001 verschenen er in de media ook vrij veel berichten over de brute wijze waarop de medewerkers van de Koninklijke Marechaussee uit te zetten vreemdelingen zouden behandelen. Het is voor de organisatie moeilijk om op dit soort onheuse berichten te reageren. De leiding van de KMar heeft toen op voordracht van de toenmalige districtscommandant besloten een onafhankelijke externe commissie van toezicht in te stellen. De leden van die commissie konden op elk moment toegang krijgen tot de ruimten waar uit te zetten vreemdelingen werden opgehouden, ook konden zij aanwezig zijn bij de daadwerkelijke uitzettingen. Na verloop van tijd ebten de berichten weg, er bleek geen sprake te zijn van mishandelingen of andere wantoestanden. Naar alle waarschijnlijkheid is dat ook nu het geval.


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!