Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Kaderwet dienstplicht wordt aangepast voor vrouwen

Geplaatst op: 3-2-2016

Op dit moment vallen alleen mannen onder de kaderwet dienstplicht. Op verzoek van enkele partijen uit de Kamer onderzocht minister van Defensie Hennis-Plasschaert hoe valt te regelen dat vrouwen ook onder de dienstplichtwet vallen. Dit vanwege het belang van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 

De minister liet de Kamer vandaag weten dat zij is begonnen met het voorbereiden van een wetsvoorstel om dit te regelen. Dit voorstel is naar verwachting in het najaar gereed. Omdat de opkomstplicht 20 jaar geleden is opgeschort, heeft een wetswijziging op dit moment geen grote gevolgen. Nederland beschikt tegenwoordig over een beroepsleger en beëindiging van de opschorting van de opkomstplicht is niet aan de orde.

Twee dames kmar feb 16Aanpassingen

De wet is nu nog toegespitst op mannelijke personen met woorden zoals ‘hij’, ‘hem’ en ‘broederdienst’. Dit zal worden aangepast. Ook de Wet gewetensbezwaren militaire dienst zal een wijziging ondergaan. De wijziging heeft wel een aantal praktische gevolgen. Net als alle jongens van 17 jaar, krijgen in de toekomst ook meisjes van deze leeftijd een brief over de dienstplicht. Mocht het zover komen dan hebben ook zij recht om bezwaar aan te tekenen.

Gelijke behandeling

Tot nu toe stelde Defensie dat vrouwen van de dienstplicht zijn uitgesloten door hun achterstand op de arbeidsmarkt. Hennis: “Gelet op de wens van uw Kamer, weegt naar huidig inzicht het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen zwaarder dan een eventuele achterstand op de arbeidsmarkt.”

Hoogopgeleid

Bovendien zijn vrouwen volgens de minister in vergelijking met 20 jaar geleden vrijwel even hoog opgeleid als mannen. En Defensie heeft juist hoogopgeleide specialisten nodig, schrijft ze.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!