Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

SMC bezoek aan EOOD

Geplaatst op: 13-3-2016

Zoals in de nieuwsbrief van 6 maart jl. werd meegedeeld is een bezoek gepland aan de Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD). Inmiddels zijn meer details bekend, aangezien de verschijningsdatum voor het komende nummer van Marechaussee Contact na de datum van het bezoek ligt, informatie uitsluitend in deze nieuwsbrief en op deze website.

EOD voertuig 450

Informatie: het bezoek omvat een uiteenzetting over taken en werkijze en een rondleiding. Gezien het maximale aantal  van 25 SMC’ers dat deel kan nemen, is het bezoek uitsluitend voor SMC-begunstigers bestemd.  Datum: woensdag 13 april 2016 Locatie: Sergeant-majoor Scheickkazerne | Zeisterspoor 12 | 3769 AP | gelegen tegenover Dumoulinkazerne | Soesterberg.Toegang: op vertoon van geldig legitimatie-bewijs Parkeren: op SM Scheickkazerne | Kosten: SMC’er (en partner) € 10.00 p/p | Uiterlijk woensdag 6 april overmaken | bankrekening NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reünievereniging SMC Huizen | vermelden: EODD.

Programma: 09.30 – 10.00 aankomst/ontvangst in vergaderzaal | 10.00 -11.00 taken en werkwijze van de OETDD (o.a. missie Mali) | 11.00-12.00 rondleiding | expositieruimte Stichting Geschiedkundige Verzameling EOD | 12.45 lunch aan gereserveerde tafel | eetzaal Dumoulinkazerne | Na de lunch: einde programma.

Tip: Bezoek na de lunch op eigen gelegenheid en (buiten de medewerking van SMC) het Nationaal Militair Museum. Informatie: Museumjaarkaart geldig |‘Vrienden van het Marechausseemuseum, zie bericht hieronder! | Adres: Verlengde Paltzerweg 1| 3768 MX | Soesterberg | in de onmiddellijke nabijheid van de Dumoulinkazerne | zie voor overige informatie: www.nmm.nl

(Bij aanmerkelijk overschrijden van het aantal van 25 deelnemers zal getracht worden een tweede bezoek te regelen)


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!