Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Hennis: meer inspannen voor vrede en veiligheid

Geplaatst op: 23-5-2016

Vrede en voorspoed gedijen alleen als we er ons voor inspannen. De Europese landen dienen zich meer in te spannen en moeten de gemaakte afspraken nakomen.

Hennis Am. chamber comm mei16Minister Jeanine Hennis-Plasschaert betoogde in Wassenaar bij de jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Daar sprak ze voor vertegenwoordigers van grote Amerikaanse multinationals als Starbucks, Google, Dow, Coca Cola en vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven.

Ze verwees naar de uitspraken van de Amerikaanse president eind april in het Duitse Hannover. Die stelde toen dat elke NAVO-lidstaat de afgesproken bijdrage aan de veiligheid moet leveren. Hennis zei achter de opmerking van Obama te staan. De komende NAVO-top in Warschau is aan dit onderwerp gewijd. "Niemand kan de veiligheidsrisico's in z'n eentje dragen. We zijn allemaal verantwoordelijk", aldus Hennis.

Nederland springplank
Ze verwees ook naar de historie, naar Thomas Jefferson, die van 1801 tot 1809 president van de Verenigde Staten was. Jefferson had niet veel op met Europa, maar veranderde uit eigenbelang van gedachten. Dat gebeurde toen de handel tussen de Verenigde Staten en Europa in gevaar kwam nadat Amerikanen werden gegijzeld door zeerovers. Veilig kunnen handelen bleken de Amerikanen en de Nederlanders gemeen te hebben. Volgens Hennis spannen de VS en Nederland zich inmiddels dan ook al eeuwen in voor een veilige en vrije handel.

Maar dat is niet het enige. Ze noemde ook het goede Nederlandse investeringsklimaat, de Nederlandse havens, Schiphol en de IT-infrastructuur. "Nederland is een springplank voor mensen, diensten en goederen. En in toenemende mate ook voor data. De veiligheid van deze springplank – evenals de stromen er naar toe – zijn niet te garanderen zonder het werk van militairen. Zij beschermen wat ons dierbaar is.” Hennis noemde het feit dat militairen dagelijks zorgen voor veiligheid op zee, strijden tegen terrorisme, grenzen controleren, het luchtruim beveiligen en de veiligheid in het cyber-domein verbeteren. "Hun werk is onmisbaar om in Nederland, en elders, veilig zaken te kunnen doen."

Steun TTIP-verdrag
Ze zei een groot voorstander te zijn van de Transatlantic Trade and Investment Partnership-overeenkomst, net als de Nederlandse regering. "Aan beide zijden van de oceaan moeten we het grote publiek en de sceptici overtuigen en onze samenwerking verder versterken. Dit is in het belang van ons allemaal."

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!