Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie

Geplaatst op: 7-7-2016

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2016 Per brief van 15 augustus 2014 is uw Kamer geïnformeerd over de mogelijkheden van de inzet van het camerasysteem @migoboras van de Koninklijke Marechaussee ten behoeve van de strafrechtelijke rechtshand-having.

camera beveiligingUit proefnemingen is gebleken dat de inzet van @migoboras vanuit de taak en de informatiepositie van de Koninklijke Marechaussee meerwaarde kan hebben voor de strafrechtelijke rechtshandhaving op de binnengrensregio en voor de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit in het bijzonder. 

Aan de hand van de nadere evaluatie van de proefnemingen hebben de Koninklijke Marechaussee en de politie op 28 januari jl. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op basis waarvan samengewerkt wordt in het grensgebied met behulp van de inzet van @migoboras. Inmiddels is de samenwerking van start gegaan. Mede namens de Minister van Defensie informeer ik u hierbij over deze samenwerkingsovereenkomst die ook de goedkeuring heeft van het Openbaar Ministerie.

Lees verder deze brief

NB redactie: dit systeem wordt @MIGO-BORAS (mobiel informatie gestuurd optreden - better operational result and advance security) genoemd en in gebruik genomen door de KMar op 1-8-2016


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!