Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Algemene Ledenvergadering Nederlandse Unifil Vereniging in Buren

Geplaatst op: 22-3-2017

Op 18 maart 2017 werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) gehouden in de Dependance van het Marechausseemuseum te Buren. Deze vergadering wordt ieder jaar op een andere locatie gehouden. Dit jaar werd gekozen voor genoemd museum. Aangezien er onder de aanwezigen een tweetal, inmiddels gepensioneerd, oudgedienden van de Koninklijke Marechaussee aanwezig waren.

unifil Buren mrt17De Nederlandse Unifil Vereniging is in 1999 opgericht en is in principe alleen voor Unifillers die gediend hebben in Dutchbatt (Nederlands Bataljon) en Dutch Infantry-Coy (Nederlands Infanterie Compagnie) en hun familieleden.

In de periode 1979-1985 hebben er ruim 9000 Nederlandse militairen gediend in Libanon, waarvan 9 het niet overleefd hebben.

Tijdens iedere ALV wordt altijd de VN-vlag gehesen en volgt er een appèl voor de aanwezigen. Aansluitend wordt de eregroet gebracht tijdens een minuut stilte ter nagedachtenis van hen die niet meer terugkeerden. Saillant detail is dat genoemde VN-vlag ook fier wapperde in Libanon.

De NUV zet zich in en komt, indien nodig, op voor de belangen van de Unifiller. Binnen de mogelijkheden die het bestuur heeft, informeert de NUV instanties, zoals Defensie, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK tvs belast met veteranenzaken), de defensieombudsman, politici, organisaties voor veteranen etc. en stelt als dat nodig is de specifieke omstandigheden van onze veteranen aan de orde.

Het doel van deze bijeenkomst is goed te luisteren naar de leden en alle betrokkenen. Daarbij streeft de NUV naar herkenning, erkenning en waardering. Periodiek overleg vindt plaats met de Minister van Defensie, de Politiek, Regiment Infanterie Johan Willem Friso (RI JWF), het Veteranenplatform (VP), het Veteraneninstituut (VI), de Basis, gelijksgestemde veteranenorganisaties, het VFonds, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

Meer over de Unifilvereniging kunt u vinden op de website www.unifilvereniging.nl

Bron : stadburen.nl
Foto : Henny de Heus


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!