Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Reactie op berichtgeving Algemeen Dagblad

Geplaatst op: 8-7-2017

Naar aanleiding van berichtgeving in het Algemeen Dagblad met als kop ‘Burgers bewaken de grens op Schiphol’ vindt de Koninklijke Marechaussee het belangrijk om te reageren en het ontstane beeld te nuanceren. Het vak van grensbewaker is een expertise waar een gedegen opleiding aan vooraf gaat.

In het Algemeen Dagblad staat dat de Koninklijke Marechaussee voor het eerst onervaren en ongewapende burgers inzet bij de paspoortcontrole. Dat is niet juist. De Koninklijke Marechaussee heeft ongeveer 200 volledig opgeleide en gecertificeerde reservisten. Het overgrote deel van deze reservisten zijn oud-marechaussees, daarnaast gaat het om enkele oud-politiemensen en oud-militairen die omgeschoold zijn en dus volledig bevoegd.

De Marechaussee onderzoekt alle mogelijkheden om het personeel in deze drukke tijd te ontlasten. In het kader daarvan loopt er een pilot met een reservist die een beperkt aantal opleidingen heeft gehad voor grensbewaker. Hij is inderdaad niet bewapend, maar beschikt wel over de basiskennis voor de uitvoering van de grensbewakingstaak. Hij zit altijd in de balie met een ervaren, gewapende collega. Na de pilot wordt geëvalueerd of de Marechaussee hiermee doorgaat en zo ja welke opleidingen en trainingen toekomstige burgerreservisten moeten hebben. Uiteindelijk is het doel dat alle inspanningen leiden tot volledig opgeleide en bevoegde marechaussees.

Door de bestrijding van terrorisme, het beheersen van migratiestromen en een forse stijging van het aantal passagiers neemt de vraag naar inzet van de Koninklijke Marechaussee toe. Er wordt hard gewerkt aan het herstellen van de balans tussen toegenomen werkdruk en de beschikbare capaciteit.

Koninklijke Marechaussee


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!