Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Aanvullende maatregelen na onderzoeksrapport 'Mortierongeval Mali'

Geplaatst op: 2-10-2017

Nieuwsbericht | 29-09-2017 | 21:08
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert maakte vandaag aanvullende maatregelen bekend na het onderzoeksrapport 'Mortierongeval Mali'. Ze stuurde vandaag een brief hierover naar de Kamer. De brief gaat onder meer in op extra veiligheidscontroles in de huidige missiegebieden.

Ministerie van Defensie sep17Hennis schrijft het volgende: “Met het oog op de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over de tragische gebeurtenis in Kidal op 6 juli vorig jaar, heb ik vanmorgen per direct een operationele pauze gelast en worden in alle missiegebieden extra veiligheidscontroles uitgevoerd op het gebied van munitie en medische opvang. De veiligheid en gezondheid van onze mensen staan altijd voorop. Ook het thuisfront moet daar op kunnen vertrouwen.”

“Deze operationele pauze heeft tot doel om nogmaals zeker te stellen dat alles op orde is en procedures worden nageleefd. Gesprekken met militairen, waarin nadrukkelijk processen, systemen en taken aan de orde komen, evenals de verantwoordelijkheden en het veiligheidsbewustzijn van onze mensen in de missies, zijn derhalve onderdeel van de controles. Per missiegebied is de hoogste Nederlandse commandant – de Senior National Representative (SNR) – belast met de uitvoering. De SNR rapporteert direct aan de Commandant der Strijdkrachten. Afhankelijk van het missiegebied en de betrokken eenheden kan de controle een aantal dagen in beslag nemen. Uiteraard wordt u geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.”

“De OvV richt zich nadrukkelijk niet op schuld of aansprakelijkheid. Ik acht het echter van essentieel belang dat wordt vastgesteld of er op enigerlei moment sprake is geweest van nalatig en/of verwijtbaar handelen. Op de kortst mogelijke termijn stel ik dan ook een onderzoek in, onder leiding van een externe voorzitter, naar de werkwijzen die de door de OvV geconstateerde tekortkomingen mogelijk hebben gemaakt.”

“Voornoemde maatregelen zijn een aanvulling op de maatregelen die ik gisteren, bij de aanbieding van het OvV-rapport, heb gemeld.”

“De tragische gebeurtenis in Kidal, waarbij twee militairen zijn omgekomen en een derde militair zwaar gewond raakte, heeft ons allemaal, zoals gezegd, diep geraakt. Alles is erop gericht om herhaling te voorkomen. Volledige openheid van zaken acht ik van groots belang, voor de nabestaanden in het bijzonder. Daarom voer ik a.s. dinsdag graag met uw Kamer het debat.”

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!