Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

4% meer voor Defensiepersoneel

Geplaatst op: 12-10-2017

Het Defensiepersoneel krijgt onder meer een loonsverhoging van 4%: 2,5% met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 en nog 1,5% per 1 januari 2018. Defensie en de 4 vakbonden zijn het vannacht eens geworden over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel. Het onderhandelingsresultaat wordt aan de achterban voorgelegd.

logo Defensie Naast de loonsverhoging biedt het akkoord verbeterde mogelijkheden voor talentontwikkeling. Ook zijn er afspraken gemaakt over de nieuwe diensteinderegeling voor militairen, en komt er voor hen een nieuwe pensioenregeling. Het te sluiten arbeidsvoorwaardenakkoord is geldig tot 1 oktober 2018.

“Het resultaat geeft onze medewerkers duidelijkheid. We kunnen nu weer naar de toekomst kijken”, aldus minister Klaas Dijkhoff. “Dit resultaat heeft mede tot stand kunnen komen dankzij de grote inspanningen van mijn voorgangster, Jeanine Hennis-Plasschaert. Ik ben haar daar dankbaar voor. We hebben nu een pakket met een loonsverhoging van  4%, extra aandacht voor de in- door- en uitstroom, een verruimd overgangsbeleid bij de nieuwe diensteinderegeling en afspraken over een toekomstbestendig pensioen. Met dit pakket aan maatregelen nemen Defensie en de bonden belangrijke stappen voorwaarts.”

Belangrijkste elementen
De belangrijkste elementen uit het onderhandelaarsresultaat zijn:

- Het salaris voor militair en burgerpersoneel wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 verhoogd met 2,5% en per 1 januari 2018 met 1,5%. Naast deze vaste loonsverhoging krijgt het Defensiepersoneel een eenmalige uitkering van 1% in december 2017 en een extra eenmalige uitkering van 0,5% in januari 2018. Ook wordt de eindejaarsuitkering in 2018 structureel met 0,2% verhoogd.

- De overgangsmaatregelen bij de nieuwe diensteinderegeling worden verruimd. Hierdoor kunnen meer militairen een keuze maken tussen de oude en de nieuwe diensteinderegeling.

- Er komt een fiets- en/of PC-regeling met een gezamenlijke waarde van 750 euro.

- Door het huidige personeelstekort wordt er veel van de medewerkers gevraagd. Er komen maatregelen om de instroom en doorstroom van personeel te bevorderen. Om ongewenste uitstroom van militairen in FPS fase 2 tegen te gaan, komt er extra budget voor behoud. Daarnaast komt er extra budget om vrijwillig vertrek uit FPS fase 3 te stimuleren, wat de doorstroom kan bevorderen. 

- Om talentontwikkeling bij militairen te stimuleren, wordt het huidige FPS scholingsbudget verhoogd met 20%. Het budget blijft tevens langer beschikbaar: tot 5 jaar voor het leeftijdsontslag.

- Defensie en de bonden hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de pensioenregeling voor militairen in 2018 aan de veranderde wet- en regelgeving voldoet.  Daarnaast is er afgesproken is dat er uiterlijk op 1 oktober 2018 overeenstemming is over een nieuw specifiek pensioenstelsel voor militairen. Dit nieuwe pensioenstelsel zal per 1 januari 2019 worden ingevoerd en moet zorgen voor een acceptabel pensioen met een acceptabele premie.  

Na raadpleging door de vakbonden van hun achterban kan het resultaat definitief worden bekrachtigd met de handtekening van alle partijen.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!