Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Prijs voor scriptie over afschrikking cyberwapens

Geplaatst op: 17-10-2017

Hugo Vijver ontving onlangs de KVBK-prijs (Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap) voor de beste masterscriptie. Vijver onderzocht voor zijn master Deterrence in Cyberspace de vraag of de offensieve capaciteit van het Defensie Cyber Commando ook de strategische functie van afschrikking ondersteunt.

Vijver onderzocht voor zijn master de vraag of de offensieve capaciteit van het cybercommando de strategische functie van afschrikking ondersteunt.

KVBK-vice-voorzitter commodore professor Frans Osinga: “Op heldere wijze bepaalde Vijver de kenmerken van cyberwapens en stelde vast dat onder condities wapens voor afschrikking kunnen worden ingezet. Uiteraard moet Nederland over cybercapaciteiten beschikken. Daarboven moet een strategie bestaan die voorschrijft hoe en waarom deze capaciteiten aan te wenden. Ook die moet bekend zijn, zodat de potentiele dreiging met de inzet van cyberwapens geloofwaardig is én herleidbaar naar Nederland. Bovenal moet Nederland de politieke en publieke wil hebben om cyberwapens in te zetten.”

Cyber afb, okt17Vijver werkt aan de portefeuille cyber security bij de Hoofddirectie Beleid en kan dus helpen om  de uitkomst van dit onderzoek vorm te geven. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de diploma-uitreiking van de in 2013 gestarte masteropleiding Military Strategic Studies op het Kasteel in Breda. Secretaris-generaal Wim Geerts overhandigde 25 afgestudeerden hun diploma: 12 civiele studenten en 13 militairen/burgermedewerker van Defensie.

Diversiteit
Ook noemenswaardig was het predicaat ‘cum laude’ op het diploma van de civiele student Björn Gallée. Een kwalificatie die geheel voldoet aande gangbare universitaire eisen. Het leren van elkaar is een belangrijke didactische pijler van de masteropleiding. Diversiteit in de klas versterkt dit. Daarom is de opleiding ook opengesteld voor civiele studenten.

De KVBK wil krijgswetenschappelijke kennis en onderzoek bevorderen. Tot een aantal jaar geleden reikte de vereniging jaarlijks een prijs uit voor de beste bachelor scriptie op het gebied van de krijgswetenschap. In 2016 kwam daar de prijs voor de beste masterscriptie bij.

Faculteit Militaire Wetenschappen
Military Strategic Studies is ontwikkeld op verzoek van voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm. Studenten verdiepen zich in de relatie tussen politiek en militaire macht. Actuele thema’s zoals cybersecurity, de rol van (social) media en strategische concepten zoals de Comprehensive Approach komen aan bod. De deeltijdmaster van de Faculteit Militaire Wetenschappen duurt 2 jaar.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!