Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Landmacht ondersteunt politie bij 'terreur' Amsterdam

Geplaatst op: 13-11-2017

Amsterdam was twee dagen het toneel van een bijzonder schouwspel. Er speelde zich een grootschalige terreuroefening af. De Gemeente Amsterdam, Openbaar Ministerie, politie, brandweer, geneeskundige diensten, Dienst Speciale Interventie en Defensie kregen te maken met een terroristische aanslag. Voor het eerst werkte Defensie op deze schaal samen met politie en gemeente, onder de toepasselijke naam ‘Samen Sterker’. Defensie leverde 2 landmachtpelotons.

Een niet alledaags stadsbeeld: groene uniformen op straat. Enkele fietsers kijken nog eens goed om als zij voor metrostation Europaplein zwaar bewapende militairen zien staan. Ze hebben net de beveiliging van het object van de politie overgenomen. “Zo, dat zijn serieuze geweren”, roept een voorbijganger. Even verderop bespreken de pelotonscommandant en de locatiecommandant van de politie de situatie. Dit ‘groen-blauwe’ kleurenpalet illustreert direct het unieke karakter van deze terreuroefening: alle hulpdiensten moeten met elkaar samenwerken om de nasleep van deze aanslag zo snel mogelijk te beëindigen en te zorgen dat de burgers veilig zijn.

landmacht ondersteunt politie nov17

Politie uitgeput
In het scenario raken de politie-eenheden uitgeput. De gemeente vraagt om militaire bijstand. In het OPPLAN10 staat dat Defensie paraat moet staan voor militaire bijstand en hulpverlening aan civiele autoriteiten als daar om wordt verzocht. Een aantal gevechtseenheden van Defensie is aangewezen voor deze taak. De infanteriegevechtseenheid 11 Luchtmobiele Brigade van de landmacht heeft nu ‘dienst’. Voor de rode baretten betekent dit dat zij vanuit hun kazernes in Schaarsbergen en Assen op stel en sprong naar Amsterdam moeten vertrekken. Het verzoek richt zich dan met name op ondersteuning in de bewakings- en beveiligingstaak van 2 getroffen locaties in de hoofdstad: een festivalterrein en metrostation.

Bredere aanpak
Concrete aanwijzingen dat Amsterdam doelwit wordt van een aanslag zijn er niet. Omdat het nationale dreigingsniveau al sinds 2013 substantieel is, bereidt Nederland zich er wel op voor. Defensie traint regelmatig scenario’s, gericht op terroristische dreigingen. “Deze oefening is een vervolgstap in de voorbereiding op een aanslag waarvan ik hoop dat die onze stad nooit zal treffen”, liet locoburgemeester van Amsterdam Eric van der Burg eerder weten. Hij noemt de actie een ‘onderdeel van de bredere aanpak van (dreigend) terrorisme’ en vindt het belangrijk dat alle betrokken diensten goed zijn voorbereid.

Nog een weg te gaan
Of dat door deze oefening is bereikt, moet nog blijken uit de officiële evaluatie. Adjudant-onderofficier Luuk Kampman keek samen met afgevaardigden van politie en marechaussee mee. Hij is positief over de opzet en uitvoering, maar durft niet te stellen dat Nederland nu helemaal goed is voorbereid op een aanslag van dergelijk formaat. “Ik ben heel blij dat we dit op deze manier samen met politie en gemeente trainen”, aldus de observer trainer & evaluator van het Land Trainings Centrum in Amersfoort. Wat Kampman betreft zijn er nog wel wat verbeterpunten.“Dat is niet erg, daarvoor oefenen we dit nu immers. We hebben nog een weg te gaan.”

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!