Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

'Aanpak mensenhandel geen provincietaak'

Geplaatst op: 13-1-2018

Flevoland - Dat zegt het college van Gedeputeerde Staten. Dat zegt het college van Gedeputeerde Staten. De aanpak van mensenhandel is geen provinciale taak.

Bij het voorkomen en bestrijden ervan zijn de politie, justitie, gemeenten, huisartsen, de Koninklijke Marechaussee en de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid nauw betrokken. Dat schrijft Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de ChristenUnie.

De Statenfractie wilde van de provincie weten hoe de aanpak van mensenhandel en de opvang van slachtoffers in de Flevolandse gemeenten is geregeld. Het college van Gedeputeerde Staten stelt hier geen antwoord op te kunnen geven. Het is de provincie niet bekend in hoeverre er in de Flevolandse gemeenten sprake is van beleid ten aanzien van mensenhandel of hoe de opvang van slachtoffers is geregeld. En er is geen regionaal beleid omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het organiseren van hun aanpak.

Verder wees de ChristenUnie op de aanstelling van een Zorgcoördinator Mensenhandel. Daar zouden slachtoffers mogelijk makkelijker aan de bel trekken dan direct bij de politie. Almere zou als centrumgemeente van Flevoland hiervoor verantwoordelijk zijn. Gedeputeerde Staten antwoordt aan de fractie dit onderwerp bij Almere onder de aandacht te willen brengen.

Bron : omroepflevoland.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!