Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Functioneren Koninklijke Marechaussee

Geplaatst op: 27-2-2018

Kamerstuk 30 176
Functioneren Koninklijke Marechaussee
Nr. 36

BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 2018

Met deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen binnen de pilot «adaptief aan de grens» die wordt uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee (KMar).

In de zomer van 2017 zijn door leden van de fracties van de PVV, SP en VVD vragen gesteld (Aanhangsel Handelingen II 2016/17, nrs. 2707, 2558 en 2557) over de «burgerreservist» die aan de grens is ingezet. Door mijn voorganger is destijds aangegeven dat deze nieuwe aanpak een pilot betrof die past binnen de beleidsintensivering reservisten die medio 2014 is ingezet. Met deze pilot wil de KMar onderzoeken of het mogelijk is de personele capaciteit ten behoeve van de eerstelijns grenscontrole te vergroten en te flexibiliseren.

Zoals u weet is extra budget beschikbaar gesteld voor extra capaciteit van de KMar voor de uitvoering van het grenstoezicht in Nederland. Het traject van werving, selectie, en opleiding van meer vast aangesteld militair KMar-personeel vraagt vanzelfsprekend tijd. Om deze tijd te overbruggen en om pieken aan de grens te kunnen opvangen, zal de KMar de pilot «adaptief aan de grens» uitbreiden. Naast reservisten zal in de pilot ook gebruik worden gemaakt van burgers in het eerstelijns grensproces. Een internationale benchmark leert dat de inzet van burgers goed werkt als de tweedelijns capaciteit op orde is. Door het creëren van een flexibele schil vergroot de KMar haar adaptieve vermogen aan de grens. De pilot zal beginnen op Schiphol. Later zullen Eindhoven Airport en Rotterdam-The Hague Airport volgen.

De flexibele capaciteit zal bestaan uit 120 nieuwe tijdelijke medewerkers die alleen worden ingezet voor eerstelijns grenscontroletaken. De medewerkers worden voor de duur van de pilot additioneel ingehuurd. Deze extra tijdelijke capaciteit is bovenop de capaciteit van de KMar. Van verdringing van reguliere medewerkers is dus geen sprake. Met deze flexibele schil verwacht de KMar piekmomenten aan de grens beter op te kunnen vangen. In samenwerking met een civiele partner is voor deze ambtenaren in tijdelijke dienst van de KMar een werving- en selectietraject opgezet. Na dat traject volgt een opleiding tot eerstelijns grensbewaker. Deze grensbewaker zal in uniform en ongewapend werkzaam zijn. Uiteraard is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de grens de beschikbaarheid van ervaren beroepscollegae te allen tijde gegarandeerd.

Deze pilot heeft een looptijd van twee jaar. Afhankelijk van de resultaten van deze pilot zal worden bezien of het aanbeveling verdient deze werkvorm een structureel karakter te geven. Ik hecht er aan te benadrukken dat in deze pilot kwaliteit voor kwantiteit gaat. Er zullen dan ook geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit van het werk en aan de veiligheid aan de grens.

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten

De Staatssecretaris van Defensie,
B. Visser


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

17-10-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
17-10-2018 Overlijden Harry Poels
17-10-2018 AIVD en MIVD 10 jaar aan de slag in Unit Contraproliferatie
16-10-2018 Prins Pieter Christiaan bevorderd tot reservekolonel Prins Pieter Christiaan is sinds gisteren rese
16-10-2018 Openbaar Ministerie vervolgt voor het eerst jihadist voor oorlogsmisdrijf
16-10-2018 Opinie Marc de Natris, Officierenverenigingen
16-10-2018 Rapport Giebels belangrijke stap in herstel Defensie
15-10-2018 Grote partij cocaïne gestolen uit politiekluis Curaçao
15-10-2018 Bijleveld: in cyberoorlog met Russen
15-10-2018 'Chaos op Schiphol bij harde brexit door langere wachttijden'
14-10-2018 NOS zendt 'Er reed een trein naar Sobibor' opnieuw uit
14-10-2018 Militaire voertuigen op trein naar Noorwegen
14-10-2018 Verdachte van schietpartij Den Haag aangehouden op Schiphol
13-10-2018 Opstand in Sobibor: 75 jaar geleden
13-10-2018 Hoogste baas defensie: problemen worden nu opgelost
12-10-2018 Eindelijk eerherstel voor gevangene Colditz
12-10-2018 Onderzeese vrouwen
11-10-2018 Rond het Square okt 18
11-10-2018 NAVO-oefening met 50.000 militairen
11-10-2018 ‘Saamhorigheid zoals in deze ploeg kende ik niet’
10-10-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
10-10-2018 Nazaten Colditz bijeen in Bronbeek
10-10-2018 Defensie krijgt goud in handen
09-10-2018 Nieuwe foto's in SMC album
09-10-2018 Britse brigade trekt door Nederland
09-10-2018 ‘In deze ploeg leer je relativeren’
08-10-2018 Geheim agent nog 1 keer achter de knop
08-10-2018 Presidentiële lunch voor Koreaanse oorlogsveteraan Rosé Lokhoff
07-10-2018 Busted!
07-10-2018 Succesvolle Veteranendag KMar
07-10-2018 EU helpt Albanië bij beheren van grenzen
06-10-2018 Man door het lint op vlucht naar Amsterdam
06-10-2018 Britten: na brexit visum nodig voor weekendje Londen
05-10-2018 Marechaussee treft illegalen tussen autobanden aan
05-10-2018 Lofzang op huzarenstukje van de MIVD
05-10-2018 Koning tussen hooligans bij Koninklijke Marechaussee
04-10-2018 MIVD verstoort Russische cyberoperatie bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens
04-10-2018 Binnenkort 1 loket voor vragen en klachten
03-10-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
03-10-2018 Marine onderschept 900 kilo cocaïne
03-10-2018 Koning brengt werkbezoek aan Koninklijke Marechaussee
03-10-2018 Strengere aanpak ww-fraude arbeidsmigranten
02-10-2018 Zeven personen opgepakt bij grote politieactie op vier locaties in Nederland
02-10-2018 'Nederland verleent asiel aan 27 geëvacueerde Syrische Witte Helmen'
02-10-2018 Requiemmis overleden defensiepersoneel
02-10-2018 Russen kijken in Nederlands militaire keuken
01-10-2018 Landmacht: Wendbaar transformeren
01-10-2018 Schiphol moet nog steeds alle zeilen bijzetten
01-10-2018 Voortvluchtige klemgereden op Rijnbrug na achtervolging vanaf Babberich

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Nieuwsberichten van voor 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!