Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Zorgen bij politievakbond om onveilige schietbanen

Geplaatst op: 28-2-2018

De politievakbond ACP maakt zich zorgen over de veiligheid van de schietbanen voor agenten. Beloofde controles worden volgens de bond niet uitgevoerd, waardoor zij gevaar lopen. 

wapen - pistool nov13De schietbaan in Amsterdam moet volgens de bond uit voorzorg zelfs tijdelijk direct gesloten worden. Een onderzoek van de Inspectie SZW op de baan in Amsterdam zou tal van tekortkomingen bloot hebben gelegd. Er zou onvoldoende aandacht zijn voor controle, onderhoud en voorlichting aan schietende politiemensen. Daarnaast zouden de schietbanen worden getoetst op basis van sterk verouderde voorwaarden uit 1995. 

Bij de ACP meldden zich de afgelopen twee jaar uit verschillende eenheden enkele schietinstructeurs en andere leden van de bond met ernstige gezondheidsklachten, zoals gehoorschade en klachten aan de luchtwegen. Ze wijten die klachten aan hun werk op de schietbanen, aldus de bond.

Gezondheid
Net als voor de vakbonden staat ook voor de politie als werkgever het belang van de veiligheid en gezondheid van de mensen voorop

Politiewoordvoerder
,,De politie neemt het niet zo nauw met het beheer en onderhoud van haar schietbanen'', zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. ,,De reacties van de werkgever tot nu toe, die suggereren dat er niets aan de hand is, geven totaal geen vertrouwen dat de gezond- en veiligheid van schietinstructeurs die hun werk doen op de schietbanen of collega’s die er trainen in goede handen is. Het getuigt niet van goed werkgeverschap en mogelijk zelfs van nalatigheid.''

Van de Kamp geeft aan dat de bond kijkt naar de mogelijkheden om de politiewerkgever aansprakelijk te stellen in gevallen waarbij agenten gezondheidsschade hebben opgelopen na het oefenen op de schietbaan.

Een woordvoerder van de politie geeft aan dat alle schietbanen in het afgelopen jaar onderzocht zijn. ,,Net als voor de vakbonden staat ook voor de politie als werkgever het belang van de veiligheid en gezondheid van de mensen voorop. Daar waar nodig worden aanvullende maatregelen getroffen.''

Bron : ad.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!