Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Rol militaire geschiedenis nooit uitgespeeld

Geplaatst op: 1-3-2018

Professor Wim Klinkert speelde vandaag voor historisch relatietherapeut. In die rol bracht hij de god van de oorlog en de muze van de geschiedenis dichter bij elkaar. Hij deed dat tijdens zijn inaugurele rede als hoogleraar Moderne Militaire Geschiedenis aan de Faculteit Militaire Wetenschappen. Hij maakte zo duidelijk dat de militaire organisatie kan profiteren van studie naar het verleden.

Moderne Militaire Geschiedenis blijft volgens Klinkert relevant door inzichten uit het verleden te combineren met nieuwe invalshoeken en didactische methoden. Wat hem betreft gaat militaire geschiedenis over de militaire organisatie en de werking ervan. “Ook de rol van mensen en de verhouding van de krijgsmacht tot de wereld daar omheen moet een centrale plek krijgen.”

Klinkert is van mening dat officieren in opleiding zo hun rol in de organisatie leren berijpen. Bovendien profiteren ze van inzichten, ideeën en ervaringen uit het verleden, als deze in de juiste context en voldoende kritisch worden benaderd.

Battlefieldtour
Klinkert: “Studie van historische situaties en reflectie daarop bevorderen kritisch en creatief denken. Denk daarbij aan een battlefieldtour naar bijvoorbeeld Ieper. Zo’n tour confronteert toekomstige officieren direct met militair handelen en besef van culturele factoren, van ethiek, recht en moraal. Maar ook met civiel-militaire verhoudingen en van de dynamiek van geweld en conflict. Goed uitgediepte historische cases geven scherper inzicht in militair handelen.”

Een kritisch-wetenschappelijke houding biedt studenten meer: beter begrip van maatschappelijke discussies over defensiekwesties en ontwikkeling van korpsgeest. Zo draagt het vak uiteindelijk bij aan de kwaliteit van leiderschap en besluitvorming.

Prof. dr. Wim Klinkert studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden, met als specialisatie vaderlandse geschiedenis. In 1992 werd hij benoemd tot universitair hoofddocent Militaire Geschiedenis aan de KMA (nu NLDA). Hij leidde vele battlefieldtours naar de slagvelden van beide wereldoorlogen in binnen- en buitenland. Zijn huidige onderzoekspecialisatie is de Eerste Wereldoorlog.

Klinkert bekleedt sinds 2016 de leerstoel Moderne Militaire Geschiedenis aan de FMW. Dit combineert hij met zijn hoogleraarschap militaire geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!