Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Sloop antennepark Wereldomroep in Zeewolde afgerond

Geplaatst op: 14-5-2018

De sloop van het zenderpark in Zeewolde dat in het verleden is gebruikt door de Wereldomroep voor haar uitzendingen via de korte golf is afgerond.

Ministerie van Defensie
Het antennepark, dat al jaren niet meer gebruikt wordt, zal worden omgebouwd tot een nieuw zenderpark voor het Ministerie van Defensie. Eind vorig jaar werden de plannen voor de ombouw van het antennepark gepresenteerd.

Zeewolde antenneparkKorte golf
De antennemasten in Zeewolde werden in de periode van 1985 tot en met 2007 gebruikt door de toenmalige uitzendingen van Radio Nederland Wereldomroep op de korte golf. Het terrein bestond uit 17 antennes. De Wereldomroep heeft tot en met 2007 gebruik gemaakt van het zendstation in Zeewolde. In 2012 werd het terrein overgenomen door het Ministerie van Defensie. Deze gaat het terrein de komende periode ombouwen.

Masten
Op het huidige zenderpark staan een aantal masten die gebruikt werden door de toenmalige Wereldomroep. Een aantal van deze masten hebben een hoogte tot 125m.  De sloopwerkzaamheden gingen in februari van dit jaar van start. Inmiddels zijn de antennes ontmanteld en is de grond opgeleverd voor de bouw van nieuwe zendmasten.

Door het Ministerie van Defensie zullen nieuwe antennes worden geplaatst voor communicatie met schepen, vliegtuigen en missiegebieden. Deze antennes zullen een diamantenvorm hebben met een hoogte van 40m.

Terrein
Het zendergebouw op het terrein zal in zijn huidige vorm blijven bestaan en volledig gerenoveerd worden. Op het terrein zal nog een bodemwarmtewisselaar onder de grond geplaatst worden, dit ten behoeve van de koeling van de zenderapparatuur. Het ministerie van Defensie heeft de intentie dit zendstation medio 2020 operationeel in gebruik te nemen.

 

  

Bron : mediamagazine.nl


Andere nieuwsberichten:

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Nieuwsberichten van voor 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!