Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Eerste signalen van verbetering Defensie

Geplaatst op: 17-5-2018

In het eerste jaar dat de begroting voor Defensie geleidelijk toeneemt, benut de minister de financiële ruimte vooral voor verbetering van de haperende bedrijfsvoering. Om resultaat te boeken moeten veel zaken in samenhang opgepakt worden gezien de breed opgelopen achterstanden.

militairen mei18Hoewel het aantal onvolkomenheden in de bedrijfsvoering bij Defensie, net als vorig jaar, nog staat op vijf, is het ministerie zichtbaar bezig om uit het dal te klimmen. Dit blijkt uit het verantwoordingsonderzoek over 2017 van de Algemene Rekenkamer. De minister meldt in haar jaarverslag over 2017 de Tweede Kamer niet waar zij de extra € 197 miljoen voor het herstellen van de zogenoemde basisgereedheid aan besteed heeft.

De afgelopen jaren heeft de Algemene Rekenkamer aangegeven dat de bedrijfsvoering de belangrijkste sleutel is voor het herstel van de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Voor diverse zaken zijn plannen voor verbetering ingezet, maar is het nog te vroeg om resultaten vast te stellen. Zo is de materiële gereedheid van de krijgsmacht in 2017 minder verbeterd dan de minister had voorzien. Wel functioneert in 2017 de logistieke keten beter.

Verbeter beheer munitievoorraad
De Algemene Rekenkamer dringt aan op verbeteringen bij onder meer het beheer van de munitievoorraad (te veel verschillen tussen de werkelijke voorraad en de papieren) en de inkopen (het aantal aanbestedingsfouten neemt toe).

Of voor de vele missies en andere defensietaken voldoende personeel beschikbaar en geschikt is, moet nader in kaart gebracht worden. Een rapportage aan de Tweede Kamer over de inzetbaarheid van militaire eenheden geeft nog onvoldoende helderheid.

Hoe lang moet oude ICT mee?
Defensie weet nog niet hoe lang verouderde ICT-systemen nog mee moeten. Een aanbesteding onder marktpartijen voor vernieuwing vergt meer tijd dan gedacht. Defensie slaagt er verder nog maar beperkt in om inzicht te krijgen of op de (middel)lange termijn de budgetten volstaan om alle taken goed uit te voeren. Invoering van een baten-lastenstelsel zou hierbij van dienst kunnen zijn. De bestaande administratie op basis van kas en verplichtingen biedt weinig ondersteuning voor een bedrijfsmatig optimaal beheer. Zie hiervoor ook de brieven die de Algemene Rekenkamer op 9 mei 2017 en 5 april 2018 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bron : rekenkamer.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!