Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Nederland tekent voor Europees militair initiatief

Geplaatst op: 26-6-2018

Landen moeten beter in staat zijn om samen militair te opereren in VN-, NAVO-, EU- of coalitieverband. Met dit Europees Interventie Initiatief, op voorstel van Frankrijk, is Nederland vandaag en marge van de EU-Raad in Luxemburg akkoord gegaan. Het op zichzelf staande ontwerp werd ook ondertekend door België, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.  

Bijleveld samen met EU leiders jun18Minister Ank Bijleveld temidden van collega's uit andere Europese landen. Op de achtergrond vlaggen van de landen.

“De huidige veiligheidssituatie, de Brexit en de geopolitieke ontwikkelingen maken dat het belangrijk is dat Europese landen hun slagkracht verder verhogen”, aldus minister Ank Bijleveld-Schouten. Zij tekende vandaag een intentieverklaring voor deelname aan het initiatief. Het gaat hierbij overigens niet om een nieuwe Europese interventiemacht of structuur.

Landen zullen voortaan regelmatig overleggen over crisisscenario’s, inlichtingen uitwisselen en doctrines ontwikkelen.

Militaire mobiliteit
In de EU-Raad zijn ook concrete afspraken gemaakt om de militaire mobiliteit in Europa te verbeteren. De lidstaten willen voor eind 2019:

- binnen 5 werkdagen diplomatieke toestemming voor militair transport afgeven;

- enkelvoudige contactpunten instellen;

- militaire mobiliteit vaker in nationaal en internationaal verband beoefenen;

- ieder deelnemend land een mobiliteitsplan laten maken

Bijleveld: “Een goede militaire gereedheid is essentieel gezien de ontwikkelingen aan de randen van Europa en daarbuiten. Van een verbeterde militaire mobiliteit kan een sterke afschrikwekkende werking uitgaan.” De minister vindt meer coördinatie tussen EU en NAVO hierbij cruciaal. 

Cyber
Ook cyberveiligheid stond op de agenda. Nederland ondertekende samen met Frankrijk, Spanje, Litouwen, Finland, Kroatië, Roemenië, Duitsland, Estland, Griekenland en Slovenië een intentieverklaring voor een cyberproject. De reactiecapaciteit kan zo worden gebundeld en ingezet om lidstaten bij een cybercrises te ondersteunen.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!