Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Programmaboekje Dapperheids-onderscheidingen

Geplaatst op: 3-7-2018

Voorwoord Minister van Defensie

Zeer geëerde gasten

Dapperheids-onderscheidingen jun 18Wij eren vandaag veertien militairen die op uitzonderlijke wijze vorm hebben  gegeven aan hun taak bij de Nederlandse krijgsmacht. Zij herinneren ons aan  waar wij als mensen toe in staat zijn. Aan de moed en dapperheid die in ieder van ons schuilt, maar die slechts bij  enkelen van ons naar boven komt als het er op aan komt.  

Deze militairen deden voor hun gevoel gewoon hun werk. Als u hen ernaar vraagt,  zullen zij dat ook ongetwijfeld zeggen.Maar hun daden zijn allesbehalve normaal. Deze militairen stegen boven zichzelf  uit. Met gevaar voor eigen leven kwamen zij op voor de belangen van anderen.  Zij deden dat in dienst van een hoger doel en onder zeer moeilijke omstandigheden. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd om hen een dapperheidsonderscheiding toe te kennen. Het betreft de Bronzen Leeuw,  het Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste en het Vliegerkruis.   

Deze gebeurtenis is in meerdere opzichten uitzonderlijk. Voor het eerst in 65 jaar wordt aan de Koninklijke Marechaussee een dapperheidsonderscheiding  toegekend. En voor het eerst in de geschiedenis worden  dapperheidsonderscheidingen aan alle vier de krijgsmachtdelen in één  ceremonie uitgereikt.  

De dapperheidsonderscheidingen worden toegekend voor getoonde moed tijdens  diverse operaties in Afghanistan, Somalië, de Balkan en Zuid-Soedan. De moed, onbaatzuchtigheid en toewijding van deze militairen maken  mij trots en dankbaar.  Hun daden zijn een voorbeeld voor ons allemaal.           

Ank Bijleveld-Schouten

Minister van Defensie                                                                                                    programmaboekje 


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2019

Derde kwartaal 2019

Tweede kwartaal 2019

Eerste kwartaal 2019

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Nieuwsberichten vanaf 2020

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!