Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Beveiligers bedreigde politici en leden Koningshuis voortaan ook geworven bij politieopleiding en de

Geplaatst op: 21-8-2018

De politie trekt zij-instromers aan om bedreigde politici en leden van het Koninklijk Huis te beveiligen. Op die manier moet er een einde komen aan de chronische onderbezetting van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Het korps, politievakorganisaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben hierover een akkoord bereikt.

Wilders, Geert met beveiligers aug18De beveiligers van PVV-leider Geert Wilders. Foto Marcel van den Bergh (afb)

De DKDB kampt al jaren met een capaciteitsprobleem en wil daarom werven onder studenten aan politieopleidingen, militairen en marechaussees met beveiligingservaring. Dit nieuwe wervingsbeleid moet tegen het einde van 2020 honderd extra persoonsbeveiligers hebben opgeleverd.

De maatregel staat volgens een woordvoerder van de politievakbond ACP los van de verhitte cao-onderhandelingen over werkdruk en salariëring die op het moment gevoerd worden tussen de politiekorpsleiding en de vakbonden. ‘Dit akkoord is het resultaat van talloze andere gesprekken tussen het korps, de vakbonden en de DKDB zelf’, aldus de vakbondswoordvoerder. ‘Wel maken we ons bij de huidige cao-onderhandelingen hard voor alle andere collega’s die ook in de knel komen door werkdruk en onderbezetting’. 

Tientallen vacatures
Afgelopen juni schreef minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus aan de Tweede Kamer dat de DKDB nog kampt met 79 vacatures. Om de werkdruk enigszins te verlichten werd in het afgelopen jaar van tijd tot tijd de hulp ingeroepen van personeel uit andere onderdelen van de politie of de Koninklijke Marechaussee.

‘We hebben voor het vergroten van de instroom verschillende maatregelen genomen en dat heeft zeker geleid tot nieuwe collega’s, maar niet genoeg’ zegt een woordvoerder van de politie. ‘Daarnaast is er een toegenomen vraag naar persoonsbeveiliging.’

Het grote aantal vacatures bij de DKDB is volgens de politiewoordvoerder het gevolg van een grotere uitstroom dan instroom van DKDB-personeel. Die uitstroom gebeurt vaak vanwege pensionering of carrièrekansen elders. Gepaste vervanging hiervoor vinden is geen sinecure, aldus de politiewoordvoerder, omdat nieuwe rekruten wel uit het juiste hout gesneden moeten zijn. ‘Dit werk brengt wel een bepaald risico met zich mee. Het gaat vaak om mensen die ernstig beveiligd moeten worden. Dat moet je wel durven doen.’

Basisopleiding
Met de inzet van zij-instromers hoopt de politie eindelijk een structurele oplossing te hebben gevonden voor het nijpend personeelstekort bij de DKDB. Zij-instromers moeten wel eerst een basisopleiding van de DKDB volgen voordat ze ingezet worden als beveiliger. Deze basisopleiding duurt negentien weken en behelst onder meer rijlessen met gepantserde voertuigen en schiettraining met diverse wapens. Daarnaast moeten de nieuwelingen ook de algemene politieopleiding volgen en die binnen zeven jaar voltooien.

Het nieuwe wervingsbeleid zal volgens de politiewoordvoerder niet ten koste gaan van de kwaliteit bij de DKDB. ‘Alle DKDB’ers beginnen op hetzelfde niveau. Ze moeten allemaal een intensieve basisopleiding volgen voordat ze aan de slag mogen. Alleen de entree-eisen voor de DKDB veranderen nu. Normaal wordt er intern geworven bij mensen die al een politiediploma hebben. Maar vanwege het personeelstekort kijken we nu ook naar mensen met de juiste capaciteiten en ervaring bij organisaties als de marechaussee en het leger.’

Bron : volkskrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!