Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Defensie investeert in een evenwichtige pensioenregeling voor militairen

Geplaatst op: 25-8-2018

Voor bijna alle werknemers in Nederland geldt een pensioenvoorziening die is gebaseerd op een middelloon. Hierbij wordt pensioen opgebouwd over het gemiddelde loon. Militairen hebben echter nog een eindloonregeling. Zij bouwen nu pensioen op dat gebaseerd is op hun laatstverdiende loon. Per 1 januari 2019 gaan militairen ook over op het middelloonsysteem.

baretten diverse aug18Een nieuwe pensioenregeling roept per definitie veel vragen op. Allereerst moet duidelijk zijn dat er geen verandering komt in reeds opgebouwde rechten in de huidige eindloonregeling. Niemand komt dus aan het al opgebouwde pensioen.

Daarnaast vindt Defensie het belangrijk om fors te investeren in de nieuwe pensioenregeling. Niet met arbeidsvoorwaardenbudget, maar met extra geld uit het Regeerakkoord. Dat leidt ertoe dat – anders dan velen denken - verreweg de meeste militairen in de nieuwe pensioenregeling een (veel) beter pensioen opbouwen dan in de huidige eindloonregeling, terwijl hun inkomen gelijk blijft of verbetert.

Lees het volledige artikel op de website van defensie.nl

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Nieuwsberichten van voor 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!