Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Benoemingen bij Raad van State

Geplaatst op: 1-9-2018

De heer mr. F.H.G. de Grave, de heer mr. G.J.H. Houtzagers en mevrouw ir. M.B. Vos worden staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor benoeming voor te dragen.

Frank de Grave (63 jaar) en Marijke Vos (61 jaar) zijn lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Bert-Jan Houtzagers (59 jaar) is werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen als Landsadvocaat.

Met deze benoemingen wordt de Afdeling advisering qua samenstelling en breedte van deskundigen verder versterkt. De benoeming van mevrouw Vos gaat in op 1 oktober 2018, die van de heer Houtzagers op 1 januari 2019. De benoeming van de heer De Grave gaat in met ingang van de datum van beëdiging (3 september 2018).

Bron : rijksoverheid.nl


Andere nieuwsberichten:

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Nieuwsberichten van voor 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!