Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Herinneringsmedailles Internationale Missies voor marechaussees

Geplaatst op: 4-11-2018

"Een land weer opbouwen lukt alleen als er wordt samengewerkt. En dat geldt zeker ook voor de militairen, politieagenten en civiele experts die een bijdrage leveren aan het stabiliseren en normaliseren van een probleemgebied. Sámen zorgen zij voor de noodzakelijke basis die moet leiden tot succes."

Herinnering medailles Internationale Missies kmar

Luitenant-admiraal Bauer speldt de medaille op (afb.)

Met deze woorden vatte Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer samen waarom marechaussees, politieagenten en civiele experts gezamenlijk de Herinneringsmedaille Internationale Missies krijgen. 10 jaar geleden gebeurde dat voor het eerst in samenwerking met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken.

Volgens Bauer wordt er al enige jaren steeds meer van de marechaussee in Nederland gevraagd. Daardoor gaan er minder marechaussees op uitzending. "Dat is jammer, want juist op uitzending doe je hele goede ervaringen op die je weer mee kunt nemen in je werk in Nederland", aldus Bauer. "Daarom ben ik blij dat deze groep de kans heeft gekregen - en gegrepen - om op uitzending te gaan."

Voorbeelden
Hij somde op wat enkelen van de te decoreren marechaussees hadden gedaan. Op voorstel van 1 van hen werd het aantal grensbewakingsdiensten in Libië teruggebracht van 9 naar 3. Een andere marechaussee moest regelmatig een toelichting geven op de nieuwe gedragscode voor interne onderzoeken bij de EULEX-missie. Die was grotendeels gebaseerd op het Nederlandse bestuursrecht.

Marechaussees in Irak behandelden overtredingen en ongelukken waarbij Nederlandse militairen waren betrokken. Ze moesten afstand bewaren, om onafhankelijk hun werk te kunnen doen. "Je moet tegengas kunnen geven. Ook aan militairen die een flink aantal rangen boven jou staan. Marechaussees zijn hierin getraind", aldus Bauer.

Nieuwbouw weeshuis
2 marechaussees zetten naast hun reguliere werk succesvol een hulpactie op voor een weeshuis. Daar was aan alles een tekort. Pakketten uit Nederland stroomden dankzij hen toe. "U zorgde er ook nog voor dat de aanvraag bij de VN voor nieuwbouw een succes werd. Het hele weeshuis leefde op", bracht Bauer in herinnering. "Als je weet dat je het leven van een grote groep kinderen beter hebt kunnen maken…Dan weet je dat je heel goed bezig bent geweest."

Alle kinderen van de uitgezonden marechaussees kregen een speciale kindermedaille en de partners een zilveren anjer.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!