Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Amsterdamse politiemensen over de schreef: acht ontslagen

Geplaatst op: 15-11-2018

AMSTERDAM - Bij de politie-eenheid Amsterdam zijn sinds 2015 in totaal tien strafrechtelijke en zeven disciplinaire onderzoeken uitgevoerd naar het eigen personeel. Dat blijkt uit cijfers die de korpsleiding op verzoek van De Telegraaf heeft verzameld. In acht gevallen werd strafontslag opgelegd.

Agenten zijn er om wetsovertreders aan te pakken. De afgelopen jaren ging een aantal Amsterdamse dienders echter zelf ook hun boekje te buiten.

politie Amsterdam nov18De verdenkingen varieerden van het schenden van het ambtsgeheim tot fraude en verduistering. Uit het overzicht komt naar voren dat acht politieambtenaren zich dusdanig zouden hebben misdragen, dat zij per direct de laan uit zijn gestuurd. Een negende nam zelf ontslag.

Uit het overzicht dat is gemaakt, blijkt dat beambten dikwijls pikante zaken uitvoerden. Zo vroeg een politieambtenaar aan een collega politiegegevens van een ex-partner op te zoeken en die te delen. In één geval is uitkeringsfraude geconstateerd (het tegelijkertijd ontvangen van loon als WAO-uitkering). Dit leidde tot ontslag wegens ziekte.

In 2015 werden drugs met een straatwaarde van 450.000 euro weggenomen uit het Regionaal Beslaghuis. Dit leidde tot strafontslag. Volgens de politie is de zaak nog niet afgedaan door het OM. Een andere diender genoot in 2016 van privévoordelen op kosten van de politie. Ook werd het ambtsgeheim geschonden.

Kogelwerend vest
In 2016 werd naast misbruik van politiegelden, ook onderzoek gedaan naar het verduisteren van een kogelwerend vest, schending van het ambtsgeheim ’en ander plichtsverzuim’. Die zaak is door het OM eveneens nog niet afgedaan. Naast fraude (het vervalsen van een beoordeling), blijkt ook het stelen van politiekleding in 2017 terug te komen. Opvallend is dat hier ontslag op eigen verzoek is toegekend en er geen strafrechtelijke consequenties aan verbonden zijn. Uit de tien stafrechtelijke onderzoeken (de overige zeven waren disciplinair) die sinds 2015 zijn opgestart, is slechts één veroordeling gerold, andere werden geseponeerd of zijn nog niet afgedaan door het OM. Uit de vrijgegeven gegevens blijkt dat het lekken naar de media ook enkele politiemensen hun baan heeft gekost.

In een reactie laat de eenheidsleiding weten dat het aantal van 17 zaken op 6500 medewerkers bij de Amsterdamse politie ’relatief klein is’. „Elke zaak is er een te veel en wordt niet geaccepteerd: waar schendingen voorkomen volgt onderzoek en kunnen –afhankelijk van de schending – zware sancties volgen zowel strafrechtelijk als disciplinair.”

Volgens de woordvoerder schenkt het korps veel aandacht aan integriteit. „Er is voortdurend aandacht voor. Signalen over integriteitsschendingen worden serieus onderzocht, zonder aanzien des persoons.”

Bron : telegraaf.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!