Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

200 jaar Militaire muziek

Geplaatst op: 3-12-2018

Op de kop af 200 jaar geleden ondertekende koning Willem I het Koninklijk besluit ‘Nationale Militie’. Hierin werd voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden de oprichting van 17 regimenten Infanterie vastgelegd, elk met een eigen muziekkorps.

Motorrijder NMM dec18Een motorrijder paukenist en tamboers van het Regiment Wielrijders tijdens een ceremonie op de verjaardag van prinses Juliana op 30 april 1940.

In het Nationaal Militaire Museum is vanaf volgende maand  een compacte expositie over 200 jaar Militaire Muziek. Een bijzondere tentoonstellen: die moet je horen. Naast bijzondere objecten zoals oude instrumenten, schilderijen en prenten zijn er oude film- en geluidsopnames te belsuisteren.

De tentoonstelling bevat de thema’s: Van signalen tot muziek, De tijd van de regiments-muziekkorpsen 1819-1940, Muziek in krijgsgevangenschap 1940 – 1945, Na-oorlogse, verandering samenstelling orkesten, Groot Ceremonieel en Taptoe.

Willem I onderkende het belang van militair muziek als onderdeel van de krijgsmacht. Militaire muziek had in die tijd een nog zeer actuele functionele taak op het slagveld, maar de koning zag ook een rol als nationale vertegenwoordiger. Zo verwierf de militaire muziek een symbolische rol binnen Nederland, zijn krijgsmacht en het Koningshuis.

Verbinding
Militaire muziek draagt bij aan verbinding tussen het volk, de Nederlandse krijgsmacht en de koning. En dat is al 200 jaar zo.

De tentoonstelling in het Nationaal Militaire Museum is de zien van 14 januari tot eind september 2019.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!