Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Eenmalige uitkering voor defensiemedewerkers

Geplaatst op: 12-12-2018

Alle medewerkers van Defensie krijgen nog dit jaar een eenmalige uitkering van € 750,- bruto. Reservisten ontvangen een uitkering naar rato van het aantal uren dat zij in 2018 in dienst werden opgeroepen.

Ministerie van Defensie jan17

In een mail aan alle medewerkers schrijven de minister, staatssecretaris, secretaris-generaal en commandant der strijdkrachten het volgende:

“Na jaren van bezuinigen is er financiële ruimte om te investeren in materieel en personeel. Maar: u voelt of ziet dit misschien nog niet direct in uw omgeving. In de gesprekken met velen van u is ons duidelijk geworden dat u uitkijkt naar verbetering. Daar wordt stevig aan gewerkt. Stap voor stap. Of het nu gaat om de gevechtspakken, de legering of een beter loopbaanperspectief. Maar het eerlijke verhaal is dat het nog een tijd zal duren voordat de verbeteringen overal merkbaar zijn. Dat kunnen wij niet mooier maken dan het is.

Om uit te kunnen kijken naar een betere toekomst zijn een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst en een pensioenregeling voor militairen nodig. Het afgelopen jaar hebben wij hier vaak over gesproken met de vakbonden. Dit leidde afgelopen zomer tot een onderhandelaarsresultaat met alle vier de bonden. Helaas kon dit niet op voldoende draagvlak rekenen. Zoals u weet is het overleg momenteel opgeschort en ligt een nieuw akkoord daardoor nog niet in het verschiet. Wij hopen dat we het overleg daarover op korte termijn weer kunnen voortzetten, zodat er snel duidelijkheid komt.

In het onderhandelaarsresultaat was voor dit jaar geld gereserveerd voor een eenmalige uitkering. Deze eenmalige uitkering willen wij graag aan u uitkeren, omdat wij niet willen dat u de dupe wordt van het uitblijven van een akkoord. U ontvangt nog dit jaar een eenmalige uitkering van € 750,- bruto. Bent u reservist, dan ontvangt u een uitkering naar rato van het aantal uren dat u in 2018 in dienst werd opgeroepen.

Op deze wijze willen we u onze dank en waardering tonen voor uw inzet. Wij realiseren ons dat uw toewijding en geduld op de proef worden gesteld. Beschouw dit dus als een teken van dank voor alles wat u doet om onze prachtige organisatie sterker te maken. En weet dat wij er ook komend jaar alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat de verbeteringen voor iedereen zichtbaar worden.”

In aanvulling op het bovenstaande is de eenmalige uitkering voor mensen die afgelopen 1 december al in dienst waren van het Ministerie van Defensie. Met een deeltijdfactor van 100% ontvangt iemand 750 euro bruto.  Voor mensen in een deeltijdfunctie geldt een ander bedrag. Werkt iemand bijvoorbeeld 60%, dan ontvangt diegene 60% van 750 euro.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!