Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Aantal schietincidenten met politie blijft stabiel

Geplaatst op: 13-12-2018

Het aantal schietincidenten waarbij de politie is betrokken, zoals vannacht in Winterswijk, blijft stabiel. Toch heeft de politie steeds meer moeite met de afhandeling daarvan door de rijksrecherche. Nieuwe regels moeten de politie uit de wind houden.

Schietincidenten dec18Het aantal schietincidenten waarbij politiemedewerkers betrokken waren met letsel of dood tot gevolg, is al enkele jaren stabiel. In 2017 bedroeg het totaal aantal schietincidenten 23 tegenover 34 in 2016, 30 in 2015 en 33 in 2014. Dit blijkt uit cijfers van justitie.

In de eerste helft van dit jaar deed de rijksrecherche al onderzoek naar elf schietincidenten, waarbij politiemedewerkers tijdens de uitoefening van hun functie hun wapen moesten trekken. Bij deze schietincidenten vielen twee dodelijke slachtoffers en raakten negen mensen gewond.

Hoewel op dit moment nog niet duidelijk is of de politie zelf ook vuurwapens heeft gebruikt bij de schietpartij vannacht in Winterswijk, wordt bij dit soort incidenten steevast de onafhankelijke rijksrecherche ingeschakeld. Die maakt deel uit van het openbaar ministerie en onderzoekt alle gevallen van vuurwapengebruik door politiemedewerkers met letsel of dood tot gevolg.

Bescherming
Bij het onderzoek naar het vuurwapengebruik wordt op dit moment nog géén onderscheid gemaakt tussen het geweld dat een politieagent gebruikt in de uitoefening van zijn functie en geweld dat wordt gebruikt door burgers of criminelen. Dat zou volgens de Rotterdamse hoofdcommissaris Frank Paauw wel moeten. Als ‘portefeuillehouder geweld’ van de Raad van Hoofdcommissarissen zei hij onlangs dat er een wezenlijk verschil is tussen vuurwapengebruik voor de politie en burgers. Politiemedewerkers handelen volgens hem vanuit hun ambtsinstructie ter bescherming van de maatschappij, de burgers en zichzelf. Zij moeten een stap naar voren zetten, waar een burger van een situatie weg kan lopen. “Juist daarom vind ik het belangrijk dat er een aparte strafbepaling komt, die rekening houdt met de bijzondere rol van politiemedewerkers in de maatschappij”, aldus Paauw op de site Politie.nl.

De politie werkt daarom samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee aan de zogenoemde ‘stelselherziening geweldsaanwending’. Die moet ervoor zorgen dat een politieagent niet direct terecht staat als verdachte, maar in eerste instantie wordt gezien als betrokkene bij een geweldsincident. De beoordeling van politiemedewerkers gebeurt dan vanuit het oogpunt van de ambtsinstructie en niet aan de hand van het strafrecht. Mocht de agent de ambtsinstructie hebben overtreden, dan volgt er vanzelfsprekend alsnog een strafrechtelijk traject.

Het verschil met nu is dat de tenlastelegging dan een overtreding is van de ambtsinstructie, en niet bijvoorbeeld (poging tot) doodslag. Politiemedewerkers blijven dus te allen tijde verantwoording afleggen over het door hen gebruikte geweld. Als zij de wet hebben overtreden kunnen ze – ook na invoering van het wetsvoorstel – nog steeds worden vervolgd en veroordeeld.

Bron : trouw.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!