Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Nieuwe organisatie bundelt veteranenbeleid

Geplaatst op: 8-2-2019

“Een feestelijk moment” noemde minister Ank Bijleveld-Schouten gisteren de uitreiking van de opdracht aan de projectleider. Doel van het project is het samenbrengen van het veteranenbeleid in 1 nieuwe organisatie per 1 januari 2021. Defensie wil dat veteranen zich in de toekomst kunnen wenden tot 1 loket.

Bijleveld met Boskeljon feb19 450
Minister Bijleveld reikt projectleider Richard Boskeljon de opdracht uit.

Aanpassing van de organisatiestructuur moet duidelijkheid scheppen voor de veteraan en de organisaties die hun belangen behartigen. De minister zei het belangrijk te vinden voortdurend te blijven kijken hoe de zorg en aandacht voor veteranen beter kan. “Ik kijk er naar uit samen met u een nieuwe organisatie te ontwikkelen”.

De projectorganisatie bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. De minister is ervan overtuigd dat de veteraan straks nog beter af is.

Tegen versnippering en overlap
De minister streeft naar samenvoeging van de volgende stichtingen tot 1 organisatie:

- het Veteraneninstituut;
- de Nederlandse Veteranendag;
- de Basis;
- het programmabureau Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen;
- de zorgcoördinatie ABP;
- de coördinatie van de nuldelijnsondersteuning van het Veteranen Platform.

De nieuwe organisatie moet zorgen voor onafhankelijkheid qua uitvoering. De schaalgrootte bevordert samenhang van de uitvoering van erkenning, waardering, zorg en onderzoek. Versnippering en overlap worden tegengegaan en het biedt meer ruimte voor innovatie. “Zo kunnen wij ook in de toekomst voor de veteraan blijven zorgen”, aldus de minister.

Geen bezuiniging
De herinrichting moet er voor zorgen dat alleen de nieuwe organisatie nog subsidie van Defensie ontvangt. Overigens gaat het nadrukkelijk niet om een bezuiniging. Het behoud van werk is het uitgangspunt. De efficiencywinst die de omslag oplevert, kan worden besteed aan nieuwe initiatieven of het leggen van accenten. Winst komt dus ten goede aan de veteraan.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Derde kwartaal 2019

Tweede kwartaal 2019

Eerste kwartaal 2019

Nieuwsberichten van voor 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!