Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals Museumaktiviteiten, optredens van het Trompetterkorps, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven


(Klik hier voor de reünies die geweest zijn)

SMC-reünie Boerma-Plaizier-MPIII, donderdag 20 juni 2019

Datum: 20-6-2019

SMC-reünie Boerma-Plaizier-MPIII, donderdag 20 juni 2019

De jaarlijkse reünie van Indiëgangers/Boerma-Plaizier/MPIII zal dit jaar worden gehouden op donderdag 20 juni 2019. Deze reünie is bestemd voor allen die gediend hebben bij het Korps Militaire Politie en/of het Wapen der Koninklijke Marechaussee, dan wel bij het Korps Politietroepen in het voormalig Nederlands-Indië (inclusief Nieuw Guinea), Korea en Engeland. Uiteraard zijn ook de partners welkom,

Locatie:
Landgoed Bronbeek, Congres en Reüniecentrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Kosten:
De kosten voor deelname aan deze reünie zijn:

SMC-begunstigers met partner: € 7,50 per persoon

Niet-SMC begunstigers met partner: € 20,00 per persoon.

De bedragen dienen uiterlijk op  13 juni 2019 te zijn bijgeschreven op ING-bankrekeningnummer: NL22INGB0007530025 ten name van Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven, onder vermelding van Kumpulan. Uw overschrijving geldt tevens als aanmelding. Bij internetbankieren graag ook uw adres vermelden.

Weduwen, begunstigers van de SMC, kunnen gratis aan deze reünie deelnemen. Voor het bezoeken van deze reünie kunnen zij schriftelijk een gratis NS-vervoerbewijs aanvragen bij het Veteranen Instituut, Afdeling Dienstverlening, Postbus 125, 3940 AC Doorn. Zij dienen zich uiterlijk op 13 juni 2019 te hebben aangemeld bij de voorzitter van de reünievereniging MC, Dhr. Gerrit Reloe, 

06 30989598. Het programmaboekje wordt de deelnemers tijdig toegezonden.


Bezoek Museum Militaire Traditie

Datum: 13-9-2019

Militaire Traditie Museum mei19

Op 13 september 2019 organiseert de Reünievereniging MC een bezoek aan het Museum Militaire traditie in Driebergen en de daarnaast gelegen kaarsenmakerij. Deelname staat open voor begunstigers SMC met partner en begeleider maar ook niet begunstigers zijn van harte welkom. Adres: Van Rijckevorselstraat 2, 3972 ER Driebergen.

Website: www.museummilitairetraditie.nl

Programma:

10.30- 11.00 u, Ontvangst
                      begunstigers zijn van harte welkom. Zij betalen € 25,00 p.p. 

11.00 uur        Rondleiding in twee groepen

12.00 uur        Lunch

13.00 uur        Rondleiding in twee groepen

14.00- 15.00 u.Samenzijn met een hapje en een drankje

 

Deelname staat open voor begunstigers SMC met partner en begeleider tegen betaling van € 11,00 p.p. Ook niet Aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reunievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. Bezoek MMT. Graag uw adres vermelden.  

Contact: Gerrit Reloe 06 30989598 of reuniecommissie@marechausseecontact.nl


Algemene Reunie SMC, donderdag 7 november 2019

Datum: 7-11-2019

Algemene Reunie SMC, donderdag 7 november 2019

De jaarlijkse Algemene Reünie van SMC vindt dit jaar plaats op donderdag 7 november 2019 op Landgoed Bronbeek, Congres en Reüniecentrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Deze Reünie is bedoeld voor zowel begunstigers als niet-begunstigers van SMC. Het programma met route beschrijving ontvangen de deelnemers circa twee weken voor de Reünie.

De bijdrage aan deze reünie is voor begunstigers als ook hun partners vastgesteld op € 10,00 per persoon. Voor niet-begunstigers en hun partner is dit € 25,00 per persoon. De bedragen dienen uiterlijk op 31 oktober 2019 te zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven, onder vermelding van Reünie Bronbeek.

Bij internetbankieren tevens uw huisadres vermelden.


(Klik hier voor de reünies die geweest zijn)

 

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!