Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals Museumaktiviteiten, optredens van het Trompetterkorps, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven


(Klik hier voor de toekomstige reünies)

Terugblik op feestelijke 53e Algemene Reünie SMC

Datum: 30-10-2014

Bijna 300 begunstigers hadden op 17 oktober, al dan niet met partner, gevolg gegeven aan de uitnodiging deze feestelijk getinte 53e Algemene Reünie van de Stichting Marechaussee Contact bij te wonen in Partycentrum ‘De Molen’ in Harskamp. Feestelijk, omdat ook in SMC-verband het 200 jaar bestaan van de Koninklijke Marechaussee werd gevierd.

SMC Algem Reünie 2014 GrasNa een welkomstwoord van Roel Gras (foto links), voorzitter van de Reüniecommissie, opende de voorzitter, brigade-generaal der Koninklijke Marechaussee b.d., Jack Vlaming de reünie met een toespraak. Hij sprak hij een woord van welkom uit aan aan alle aanwezigen, met een speciaal woord van welkom aan de oud-bestuursleden, de standhouders van SMC, Museum, Stichting Veteraneninstituut, Fonds Social Zorg, MarechausseeNostalgie en de oudste aanwezige begunstiger, de heer Geschiere (1918).

Hij vervolgde: ‘Fijn dat we ook dit jaar weer met zo velen aanwezig zijn. Tegelijkertijd missen we ook enkele trouwe bezoekers omdat zij door ziekte of leeftijd niet kunnen komen. Ook zijn ons in het laatste jaar veel collegae en vrienden ontvallen. Ik verzoek u hen staande te herdenken'.  Na het in acht nemen van een minuut stilte vervolgde de voorzitter zijn toespraak.

Positie van het Wapen
'In het achter ons liggende jaar is het 200-jarig bestaan van het Wapen op diverse momenten herdacht en gevierd. Wij waren als bestuur daar vaak bij aanwezig, op sommige momenten waren ook veel begunstigers voor een dergelijke bijeenkomst uitgenodigd.

SMC Algem Reünie 2014 Vlaming 300De maand oktober kende een paar hoogtepunten. Op 16 oktober werd door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander op het Binnenhof aan de KMar een nieuwe standaard uitgereikt. Een heel gedenkwaardige plechtigheid, op onze website hebben we daar ruim aandacht aan besteed. Op 24 oktober hebben we de Wapendag mogen vieren in de gebouwen van Het Loo. We zijn daar vereerd met het bezoek van onze Schutsvrouwe, H.K.H. Prinses Beatrix. Zij heeft een deel van het middagprogramma bijgewoond.' De Commandant van het Wapen heeft die middag het eerste exemplaar van het jubileumboek overhandigd aan onze Schutsvrouwe', aldus Vlaming (foto rechts).

Toestand Stichting
'Wij kunnen als Stichting weer terugzien op een goed jaar. De door de reüniecommissie georganiseerde evenementen zijn goed bezocht. De website benutten wij om u dagelijks te voorzien van informatie over onze stichting en ons Wapen. Per maand bezoeken ruim 5.000 personen een of meer keer onze website; gemiddeld zo’n 11 à 12.000 bezoeken per maand. Daarnaast proberen wij met de wekelijkse nieuwsbrief in een behoefte te voorzien. Er wordt goed naar gekeken. Op dit ogenblik hebben wij daarvoor 1250 abonnees. Tenslotte ons blad. Het is een van de weinige periodieken die nog op papier wordt uitgegeven. Marechaussee Contact voorziet zeker in een behoefte. We krijgen als redactie regelmatig positieve reacties'. Vlaming spreekt zijn dank uit aan de redactieleden.

Toestand museum
Vlaming: 'Met ons museum gaat het ook goed. Er wordt goed invulling gegeven aan de status van Marechaussee Meeting Point. Wekelijks zijn er te Buren vergaderingen, bijeenkomsten of reünies. Fijn dat we ook op deze wijze de band met ons Wapen en haar (oud-)leden kunnen verstevigen. Op 1 november zullen we nu echt een nevenvestiging worden van de Stichting Defensie Musea. Voor u als bezoeker en trouwe achterban zal er niets veranderen. Het museum en de collectie blijft in Buren'.

Vervolgens geeft Vlaming een toelichting op het verschenen gedenkboek "Een krachtig instrument", uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de KMar. Alle begunstigers zullen dit fraaie, 272 pagina's tellende boek gratis ontvangen.

De toespraak van de voorzitter is hier in zijn geheel terug te lezen

SMC Algem Reünie 2014 Leijtens

Roel Gras doet hierna nog enkele mededelingen van huishoudelijke aard en onder het genot van een drankje kwamen de boeiende gesprekken van vroeger weer op gang.

Tegen het einde van het ochtendprogramma verraste Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens (foto links), de reünie met een onverwacht bezoek.

Ondanks zijn drukke programma had hij toch de tijd gevonden de reünisten te bezoeken en vervolgens toe te spreken. 'U, als oud-gedienden bent de ambassadeurs van de Koninklijke Marechaussee', aldus Leijtens, die nog tijd vond om met diverse aanwezigen een praatje te maken.

Tijdens de koffie, maar vooral tijdens de borrel, kwamen de herinneringen en de sterke verhalen (weer) boven water, al dan niet ondersteund met fotoalbums.

Oud-collega’s die elkaar uit het oog hadden verloren door overplaatsingen of dienstverlating, zagen elkaar - soms pas na jaren - weer.

De sfeer was als van ouds. Het was te merken dat leden en oud-leden van het Wapen de behoefte hebben om minstens één maal per jaar bij elkaar te zijn om de vriendschapsbanden te hernieuwen, getuige ook de grote belangstelling voor dit jaarlijkse evenment. 

SMC Algem Reünie 2014gezelligheid
gezelligheid

Na nuttigen van een voortreffelijke Hollandse stamppotmaaltijd volgde het middagprogramma, dat bestond uit een presentatie over het KMar programma 'Informatie Gestuurd Optreden' (IGO) door kolonel KMar M.M.L.A. Hendricks, programma directeur. Zijn betoog bevatte een interessante uiteenzetting over de toekomstige wijze van optreden van de Marechaussee; een programma dat in 2017 zijn beslag moet krijgen, waarin dan een Landelijk Tactisch Commando zal bestaan en de districtsstaven zijn verdwenen. 


SMC Algem Reünie 2014 museumstandMuseumstand

De aanwezige stands van het Marechausseemuseum, het Fonds Sociale Zorg, van MarechausseeNostalgie, van de veteranen en van de SMC hadden over belangstelling niet te klagen. Er zijn zoveel leuke, kleine en grotere dingen over de marechaussee te verkrijgen!

SMC Algem Reünie 2014 SMC stand
deel van de SMC stand

Aan alle gezelligheid komt een einde en zo werd deze 53e Reünie omstreeks 16.30 uur besloten. Met het fraaie jubileumboek en met een calculator in luxe etui als aandenken vertrokken de reünisten huiswaarts. Zeker met deze fraaie geschenken kan het ‘Eens marechaussee, altijd marechaussee’-gevoel kan er weer en jaartje tegen.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.

SMC


Overzicht overige reünies die geweest zijn:

20-6-2019: SMC-reünie Boerma-Plaizier-MPIII, donderdag 20 juni 2019
22-5-2019: Contactdag Badhoevedorp2019
24-4-2019: Bezoek aan het PIT museum in Almere, woensdag 24 april 2019
20-3-2019: SMC contactdag woensdag 20 maart 2019
01-11-2018: 57e AR Harskamp
13-9-2018: Werk in goede handen (BIGA)
01-7-2018: 14e Nederlandse Veteranendag met zon overgoten (SMC)
26-6-2018: Reünie Boerma/Plaizier
23-5-2018: SMC bijeenkomst Badhoevedorp
25-4-2018: Bezoek DAF museum
24-4-2018: Bezoek aan het PIT museum in Almere, 24 april 2019
22-3-2018: Reünie Vereniging Marechaussee Contact (RVMC) bijeen
22-3-2018: SMC-contactmiddag 2018
02-11-2017: SMC-reünie ... iets minder deelnemers maar zeer sfeervol
06-10-2017: Veel hemelwater op Veteranendag KMar
22-6-2017: Zeer warme reünie Boerma/Plaizier
17-5-2017: Contactdag SMC Badhoevedorp
20-4-2017: Contactdag Overloon
13-4-2017: Terugblik Reünie KMar-recherchebijstand Amsterdam
23-3-2017: Terugbllk op contactmiddag 23 maart 2017
27-10-2016: Terugblik op de Algemene Reünie 2016
23-6-2016: Terugblik Reünie van Indiëgangers (“Boerma / Plaizier” / MP III) 23 juni 2016
25-5-2016: Terugblik gezellige contactmiddag Badhoevedorp
13-4-2016: Terugblik bezoek EODD
10-3-2016: Contactdag Buren
10-3-2016: Terugblik contactmiddag Buren
29-11-2015: Terugblik AR
02-10-2015: Veteranendag Marechaussee 2015
11-6-2015: Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III
20-5-2015: Terugblik contactmiddag Badhoevedorp
16-4-2015: Terugblik SMC-contactdag Koning Willem III-kazerne 16 april 2015
12-3-2015: Terugblik contactmiddag SMC Buren
22-11-2014: MFO-KMar reünie
03-10-2014: Gecombineerde Veteranendag en Contactdag KMar 200 jaar
03-10-2014: Veteranendag KMar met feestelijk tintje / Algemene reünie SMC 2014
10-9-2014: Terugblik SMC-Contactdag in museum 'Bevrijdende Vleugels' in Best
19-6-2014: Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III
14-5-2014: Unieke locatie SMC-contactmiddag 'Amsterdam-Badhoevedorp'
10-4-2014: Terugblik reünie 'Carib' in museum KMar
10-4-2014: Reünie Caribisch Gebied, Suriname en Haïti
13-3-2014: SMC-Contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren
13-3-2014: Terugblik SMC Contactmiddag Buren 2014
17-10-2013: Terugblik 52e Algemene Reünie SMC
04-10-2013: Terugblik Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2013
13-6-2013: Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III
15-5-2013: Terugblik SMC-contactmiddag 'Amsterdam-Badhoevedorp'
14-3-2013: Terugblik SMC Contactmiddag Buren 14 maart 2013
17-11-2012: Terugblik MFO-KMar Reünie
11-10-2012: Terugblik 51e Algemene Reünie SMC
28-9-2012: Terugblik Veteranendag KMar 2012
06-9-2012: Terugblik Reünie Caribisch Gebied
14-6-2012: Terugblik Indië Reünie 'Boerma Plaizier' / MP III
06-6-2012: Terugblik SMC Contactdag 'Huis Doorn'
25-4-2012: Terugblik Contactmiddag 'Amsterdam / Badhoevedorp'
12-4-2012: SMC-Surinamereünie in Buren
08-3-2012: Terugblik SMC Contactdag Buren 8 maart 2012
07-3-2012: Evaluatie / Enquete Algemene Reünie 2011
13-10-2011: 50e Algemene Reünie SMC
30-9-2011: Terugblik Veteranendag KMar 2011
03-9-2011: 24e Nationale dodenherdenking Roermond
25-6-2011: SMC aanwezig bij zevende Veteranendag
23-6-2011: Terugblik SMC Contactdag Bronbeek 2011
16-6-2011: Terugblik Indië Reünie - Boerma Plaizier - MP III
25-5-2011: Terugblik Contactmiddag 'Amsterdam / Badhoevedorp'
05-5-2011: Terugblik Defilé Wageningen 5 mei 2011
28-4-2011: Terugblik Contactdag SMC op KW-III
15-4-2011: Adopteer een monument - St. Victorschool bij monument KW-III
14-4-2011: Terugblik Suriname-reünie oud-marechaussees in Museum KMar
12-4-2011: Reünie Surinamegangers
17-3-2011: Terugblik SMC Contactmiddag Buren
31-12-2010:
30-11-2010: Terugblik SMC contactdag Overloon
03-11-2010: Terugblik op Contactdag SMC 'op de Koning Willem III'
14-10-2010: 49e Algemene Reünie SMC
24-9-2010: 11e Veteranendag Koninklijke Marechaussee
04-9-2010: Nationale dodenherdenking Roermond
05-7-2010: Veteranendag 2010
10-6-2010: Terugblik Indië Reünie - Boerma Plaizier - MP III
27-5-2010: Terugblik Contactmiddag SMC Badhoevedorp 2010
26-5-2010: Plechtigheid bij monument KW-III Apeldoorn
21-5-2010: Diplomauitreiking en beëdiging studenten KMar
22-4-2010: Terugblik op Contactdag SMC 'op de Koning Willem III'
31-3-2010: Reünie Surinamegangers
25-3-2010: Groene reünie voor allen uit 1964
15-3-2010: Kosovo Reünie
11-3-2010: Terugblik op Contactmiddag Buren
29-10-2009: Terugblik Contactdag KMA Breda
01-10-2009: Terugblik op 48e Algemene Reünie SMC
01-10-2009: 48e Algemene Reünie SMC
26-9-2009: Open Huis Koninklijke Marechaussee
25-9-2009: Tweede lustrum Veteranendag KMar
27-6-2009: Nationale Veteranendag 2009
11-6-2009: Terugblik Indië Reünie - Boerma Plaizier - MP III
04-6-2009: Terugblik op contactdag Den Helder
14-5-2009: Terugblik Contactmiddag Amsterdam, 2009
10-5-2009: Jaarlijkse dodenherdenking in Katwijk aan de Maas
05-5-2009: Terugblik op Defilé Wageningen 5 mei 2009
04-5-2009: Herdenking Englandspiel
16-4-2009: Terugblik Reünie Surinamegangers 2009
28-3-2009: Reünie ONS/PWA in maart 2009
12-3-2009: Terugblik op Contactdag Buren 2009
10-1-2009: Reünie lichting 79-1 dpl
16-10-2008: Terugblik op 47e Reünie SMC
26-9-2008: Terugblik Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2008
06-9-2008: Terugblik Herdenking Roermond
28-6-2008: Nationale Veteranendag 2008
22-6-2008: Militair Treffen in Buren
19-6-2008: Terugblik donateursconcert Trompetterkorps
12-6-2008: Terugblik Reünie Boerma-Plaizier
15-5-2008: Terugblik Contactmiddag Amsterdam/Schiphol
05-5-2008: Terugblik Defilé Wageningen 2008
04-5-2008: Terugblik herdenking Englandspiel
24-4-2008: Terugblik Veenhuizen
10-4-2008: Reünie Surinamegangers
28-3-2008: Reünie UNPROFOR/UNPF
13-3-2008: Contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren
11-10-2007: Terugblik op de 46e Reünie Stichting Marechaussee Contact
28-9-2007: Terugblik Veteranendag Koninklijke Marechaussee, vrijdag 28 september 2007
26-9-2007: Nationale Taptoe in teken van Nederlandse Veteraan
18-9-2007: Erecouloir Prinsjesdag 2007
18-8-2007: Reünie kamergenoten 61-4 (ber)
01-7-2007: Veteranendag 2007
14-6-2007: REüNIE “BOERMA-PLAIZIER” / MP III
09-5-2007: Contactmiddag Amsterdam
05-5-2007: Wageningen 5 mei 2007
04-5-2007: Aanvraag kaarten nationale herdenking op vrijdag 4 mei 2007
04-5-2007: Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei 2007
04-5-2007: HERDENKING GEVALLENEN “ENGLANDSPIEL”
27-4-2007: Reünie Identiteitsgroep Steenrode Baretten
19-4-2007: Terugblik Reünie ex-dienstplichtigen KMar aan de Koning Willem III-kazerne
11-4-2007: Terugblik op Reünie Surinamegangers
28-3-2007: Terugblik op Contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren
01-2-2007: Paleis Soestdijk
28-1-2007: Activiteiten in het Legermuseum
31-12-2006: Geeft Acht! Het militaire genre in de negentiende eeuw
02-12-2006: Terugblik op jaarconcert Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee
30-11-2006: Beerman-soos
21-11-2006: Bezoek aan het LIBERTY PARK in Overloon
18-11-2006: Inloopdagen militair-historische foto’s en voorwerpen
04-11-2006: Marechaussee Schiphol opent haar deuren
28-10-2006: 70 Jaar Marechausseemuseum
19-10-2006: Terugblik op : Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
14-10-2006: Landelijke Politiedag 2006
14-10-2006: Landelijke Politiedag 2006 Groningen
14-10-2006: De Gelderse Politiedag 2006, Thema: Burgers in Blauw
14-10-2006: Landelijke Politiedag 2006 Zuid-Holland Zuid
14-10-2006: Landelijke Politiedag Noord-Holland Noord
13-10-2006: Opheffing brigade Nijmegen / Reünie
29-9-2006: Terugblik op : Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2006
19-9-2006: Erecouloir Prinsjesdag 2006
16-9-2006: Reünie en sluiting brigade Ede
16-9-2006: Terugblik op: Veel Hollands glorie te zien op Stationsweg
23-6-2006: Reünie brigade Twente
19-6-2006: Terugblik op : Reünie Boerma-Plaizier
03-11-2005: Informatieve contactmiddag Groningen Airport Eelde
18-11-0000: Terugblik Contactdag SMC Hoek van Holland
05-11-0000: Terugblik op bezoek aan het Museum van de Belgische Politie'

(Klik hier voor de toekomstige reünies)

 

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!