Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals Museumaktiviteiten, optredens van het Trompetterkorps, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven


(Klik hier voor de toekomstige reünies)

Terugblik Veteranendag Koninklijke Marechaussee, vrijdag 28 september 2007

Datum: 28-9-2007

Op 28 september 2007 heeft de 8e Veteranendag Koninklijke Marechaussee plaatsgevonden. Naar schatting zo'n 500 veteranen en overige bezoekers waren aanwezig op deze mooie en gedenkwaardige dag op de Koning Willem III kazerne.

* Klik hier voor een foto-impressie van deze Veteranendag *

De ontvangst van de veteranen vond plaats in de Veteranentent op het Square.

vetdag 2007 Klijn
Kol. mr. P.L.J. Klijn

De deelnemers werden warm welkom geheten door kolonel mr P.L.J Klijn, C-DLBE. De KMar Veteranendag heeft voornamelijk tot doel om de veteranen die deel uitmaakten van het Korps Politietroepen, het Korps Militaire Politie en het Korps Koninklijke Marechaussee, elkaar te  laten ontmoeten. Hij wees de aanwezigen op de zware missie die nu plaatsvindt in Afghanistan en sprak van een megaklus in de provincie Uruzgan.

Van het personeel der Koninklijke Marechaussee zijn 105 mannen en vrouwen naar 7 verschillende landen uitgezonden, aldus Klijn.
Hij riep de aanwezigen op om gezamelijk de ervaringen in de uitzendingen te delen en terug te blikken op hetgeen achter ons ligt in de missies.

Klijn besloot zijn inleiding door alle niet-aktieve vrijwilligers te bedanken voor hun inzet om de organisatie van deze dag mede gestalte te geven.

De herdenkingsplechtigheid voor gevallen en overleden veteranen werd ingeleid door Commandant der Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal M. A. Beuving.

vetdag 2007 Beuving
luitenant-generaal M.A. Beuving

Hij memoreerde het gevaar dat verbonden is aan buitenlandse missies en de trauma's waarmee waarmee men kan terugkeren.
Generaal Beuving stond eveneens stil bij de trieste gebeurtenis van de in Afghanistan gesneuvelde militair Tim Hoogland.

De kranslegging werd uitgevoerd door de oorlogsveteraan Arie van Veen en de vredesmissiesveteraan Ben Langedoen.

vetdag 2007 Arie van Veen
Arie van Veen (r) en Ben Langendoen

De plechtigheid werd opgeluisterd door gepaste muziek uitgevoerd door het Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee.       

vetdag 2006 tkkmar

Naderhand was men nog in de gelegenheid een live-videoverbinding te zien met Marechausseepersoneel in Afghanistan.

Veteranendag KMar 2007 was een geslaagde dag waarop de herdenking van gevallen maten centraal stond. Maar ook geslaagd als ontmoetingsdag waar alle sobats, vrienden, collegae en anderen elkaar wederom in saamhorigheid konden ontmoeten.

* Klik hier voor een foto-impressie van deze Veteranendag *

Bron : SMC

Eerder geplaatst bericht bij aankondiging Reünie :

Voor een bijeenkomst van marechausseeveteranen is geen ‘dresscode’ vastgesteld.
Oudere veteranen geven meestal de voorkeur aan een donker kostuum. Maar jeans met een poloshirt kan echter ook heel netjes zijn. De blauwe blazer met grijze pantalon draagt men bij officiële gelegenheden zoals een kranslegging, een erecouloir, het defilé bij de Nederlandse Veteranendag, enz. Dan worden ook baret en onderscheidingen gedragen. Het is de outfit van de Stichting Marechaussee Contact (SMC) die bij zo’n happening vaak een coördinerende rol vervult. Betreft het een gelegenheid waar ook marechaussees in actieve dienst aanwezig zijn, dan gaan die gekleed in het diensttenue.
Wat trekt de veteraan dus aan op 28 september? Kleding die hem/haar lekker zit!

Frans Meijer2


Eén voor allen, allen voor één.
KMar of zijn gaan werken zijn bij politie, landmacht, luchtmacht, enz. of die in de burgermaatschappij hun draai gevonden hebben.
Marechaussees met uitzendervaring van dit moment, dus nog in actieve dienst, zullen ook van de partij zijn. Al vanaf 20

De Veteranendag KMar wordt gehouden op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Aanvangstijd is 09.30 uur en het einde is gepland om 15.30 uur.
De grote tent op de square zal hopelijk net zoals voorgaande jaren weer bol staan van de anekdotes en verhalen.
Onder KMar-veteranen verstaat het Wapen nadrukkelijk ook de oudgedienden van het Korps Politietroepen en het Korps Militaire Politie. Verder natuurlijk de veteranen die vanaf 1979 (UNIFIL Libanon) tot heden op vredesmissie(s) zijn geweest. Velen hebben de KMar reeds met functioneel leeftijdsontslag verlaten. Maar er zijn er ook die nog actief zijn binnen de 04 vaardigen districten, staf en opleiding/kenniscentrum KMar elk maximaal 25 aspirant-veteranen af. Nieuw dit jaar is een vertegenwoordiging van het basiscontingent – dat zijn zij die in voorbereiding zijn van hun (eerste) uitzending - van de Brigade Buitenland Missies.
Marechaussee-veteranen (onder wie de oudgedienden van het Korps Politietroepen en het Korps Militaire Politie) ontvangen bij het veteranenblad Checkpoint - de uitgave juli/augustus - het aanmeldingsformulier voor deze dag. Nog niet als KMar-veteraan ingeschreven? Neem dan contact op met het Veteraneninstituut in Doorn, telefoon 0343-474147 of e-mail info@veteraneninstituut.nl.

Mededelingen van huishoudelijke aard

*Vanaf het NS station Apeldoorn wordt dienstvervoer naar de Koning Willem III ingezet.
*Bij de kazerne zijn voldoende parkeerplaatsen, ook voor mindervaliden.
*De kranslegging voor de ingang van de kazerne is om 11.00 uur; dit is ook in de tent via een videoscherm te volgen.
*Geprobeerd zal worden om via een satellietverbinding contact te leggen met marechausseepersoneel in Uruzgan (Afghanistan).
*Er is die dag ook heel wat te zien. Uitrustingen, materiaal en diverse soorten tenues van de hedendaagse marechaussee en die van vroeger. De re-enactmentgroep “Marechaussee 1940” is met drie man vertegenwoordigd.
*Stands zijn aanwezig van de Stichting Marechaussee Contact, Thuisfront Comité, Marechaussee Museum, Historisch Tamboerkorps.
*Muzikale ondersteuning komt van het Trompetterkorps KMar.
*De rijstmaaltijd en de herinnering aan deze dag zullen beslist in de smaak vallen.
*De laatste bus naar het NS station Apeldoorn vertrekt om 15.30 uur.

Een vrijwilligersbrigade en een team reservisten KMar zorgen ervoor dat u niets tekort komt. 
 
Voor overige informatie kunt u contact opnemen met adjudant bd Bernard Maathuis, telefoon 055-5410443 of 06-51028506.

Bron: SMC


Overzicht overige reünies die geweest zijn:

20-6-2019: SMC-reünie Boerma-Plaizier-MPIII, donderdag 20 juni 2019
22-5-2019: Contactdag Badhoevedorp2019
24-4-2019: Bezoek aan het PIT museum in Almere, woensdag 24 april 2019
20-3-2019: SMC contactdag woensdag 20 maart 2019
01-11-2018: 57e AR Harskamp
13-9-2018: Werk in goede handen (BIGA)
01-7-2018: 14e Nederlandse Veteranendag met zon overgoten (SMC)
26-6-2018: Reünie Boerma/Plaizier
23-5-2018: SMC bijeenkomst Badhoevedorp
25-4-2018: Bezoek DAF museum
24-4-2018: Bezoek aan het PIT museum in Almere, 24 april 2019
22-3-2018: Reünie Vereniging Marechaussee Contact (RVMC) bijeen
22-3-2018: SMC-contactmiddag 2018
02-11-2017: SMC-reünie ... iets minder deelnemers maar zeer sfeervol
06-10-2017: Veel hemelwater op Veteranendag KMar
22-6-2017: Zeer warme reünie Boerma/Plaizier
17-5-2017: Contactdag SMC Badhoevedorp
20-4-2017: Contactdag Overloon
13-4-2017: Terugblik Reünie KMar-recherchebijstand Amsterdam
23-3-2017: Terugbllk op contactmiddag 23 maart 2017
27-10-2016: Terugblik op de Algemene Reünie 2016
23-6-2016: Terugblik Reünie van Indiëgangers (“Boerma / Plaizier” / MP III) 23 juni 2016
25-5-2016: Terugblik gezellige contactmiddag Badhoevedorp
13-4-2016: Terugblik bezoek EODD
10-3-2016: Contactdag Buren
10-3-2016: Terugblik contactmiddag Buren
29-11-2015: Terugblik AR
02-10-2015: Veteranendag Marechaussee 2015
11-6-2015: Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III
20-5-2015: Terugblik contactmiddag Badhoevedorp
16-4-2015: Terugblik SMC-contactdag Koning Willem III-kazerne 16 april 2015
12-3-2015: Terugblik contactmiddag SMC Buren
22-11-2014: MFO-KMar reünie
30-10-2014: Terugblik op feestelijke 53e Algemene Reünie SMC
03-10-2014: Gecombineerde Veteranendag en Contactdag KMar 200 jaar
03-10-2014: Veteranendag KMar met feestelijk tintje / Algemene reünie SMC 2014
10-9-2014: Terugblik SMC-Contactdag in museum 'Bevrijdende Vleugels' in Best
19-6-2014: Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III
14-5-2014: Unieke locatie SMC-contactmiddag 'Amsterdam-Badhoevedorp'
10-4-2014: Terugblik reünie 'Carib' in museum KMar
10-4-2014: Reünie Caribisch Gebied, Suriname en Haïti
13-3-2014: SMC-Contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren
13-3-2014: Terugblik SMC Contactmiddag Buren 2014
17-10-2013: Terugblik 52e Algemene Reünie SMC
04-10-2013: Terugblik Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2013
13-6-2013: Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III
15-5-2013: Terugblik SMC-contactmiddag 'Amsterdam-Badhoevedorp'
14-3-2013: Terugblik SMC Contactmiddag Buren 14 maart 2013
17-11-2012: Terugblik MFO-KMar Reünie
11-10-2012: Terugblik 51e Algemene Reünie SMC
28-9-2012: Terugblik Veteranendag KMar 2012
06-9-2012: Terugblik Reünie Caribisch Gebied
14-6-2012: Terugblik Indië Reünie 'Boerma Plaizier' / MP III
06-6-2012: Terugblik SMC Contactdag 'Huis Doorn'
25-4-2012: Terugblik Contactmiddag 'Amsterdam / Badhoevedorp'
12-4-2012: SMC-Surinamereünie in Buren
08-3-2012: Terugblik SMC Contactdag Buren 8 maart 2012
07-3-2012: Evaluatie / Enquete Algemene Reünie 2011
13-10-2011: 50e Algemene Reünie SMC
30-9-2011: Terugblik Veteranendag KMar 2011
03-9-2011: 24e Nationale dodenherdenking Roermond
25-6-2011: SMC aanwezig bij zevende Veteranendag
23-6-2011: Terugblik SMC Contactdag Bronbeek 2011
16-6-2011: Terugblik Indië Reünie - Boerma Plaizier - MP III
25-5-2011: Terugblik Contactmiddag 'Amsterdam / Badhoevedorp'
05-5-2011: Terugblik Defilé Wageningen 5 mei 2011
28-4-2011: Terugblik Contactdag SMC op KW-III
15-4-2011: Adopteer een monument - St. Victorschool bij monument KW-III
14-4-2011: Terugblik Suriname-reünie oud-marechaussees in Museum KMar
12-4-2011: Reünie Surinamegangers
17-3-2011: Terugblik SMC Contactmiddag Buren
31-12-2010:
30-11-2010: Terugblik SMC contactdag Overloon
03-11-2010: Terugblik op Contactdag SMC 'op de Koning Willem III'
14-10-2010: 49e Algemene Reünie SMC
24-9-2010: 11e Veteranendag Koninklijke Marechaussee
04-9-2010: Nationale dodenherdenking Roermond
05-7-2010: Veteranendag 2010
10-6-2010: Terugblik Indië Reünie - Boerma Plaizier - MP III
27-5-2010: Terugblik Contactmiddag SMC Badhoevedorp 2010
26-5-2010: Plechtigheid bij monument KW-III Apeldoorn
21-5-2010: Diplomauitreiking en beëdiging studenten KMar
22-4-2010: Terugblik op Contactdag SMC 'op de Koning Willem III'
31-3-2010: Reünie Surinamegangers
25-3-2010: Groene reünie voor allen uit 1964
15-3-2010: Kosovo Reünie
11-3-2010: Terugblik op Contactmiddag Buren
29-10-2009: Terugblik Contactdag KMA Breda
01-10-2009: Terugblik op 48e Algemene Reünie SMC
01-10-2009: 48e Algemene Reünie SMC
26-9-2009: Open Huis Koninklijke Marechaussee
25-9-2009: Tweede lustrum Veteranendag KMar
27-6-2009: Nationale Veteranendag 2009
11-6-2009: Terugblik Indië Reünie - Boerma Plaizier - MP III
04-6-2009: Terugblik op contactdag Den Helder
14-5-2009: Terugblik Contactmiddag Amsterdam, 2009
10-5-2009: Jaarlijkse dodenherdenking in Katwijk aan de Maas
05-5-2009: Terugblik op Defilé Wageningen 5 mei 2009
04-5-2009: Herdenking Englandspiel
16-4-2009: Terugblik Reünie Surinamegangers 2009
28-3-2009: Reünie ONS/PWA in maart 2009
12-3-2009: Terugblik op Contactdag Buren 2009
10-1-2009: Reünie lichting 79-1 dpl
16-10-2008: Terugblik op 47e Reünie SMC
26-9-2008: Terugblik Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2008
06-9-2008: Terugblik Herdenking Roermond
28-6-2008: Nationale Veteranendag 2008
22-6-2008: Militair Treffen in Buren
19-6-2008: Terugblik donateursconcert Trompetterkorps
12-6-2008: Terugblik Reünie Boerma-Plaizier
15-5-2008: Terugblik Contactmiddag Amsterdam/Schiphol
05-5-2008: Terugblik Defilé Wageningen 2008
04-5-2008: Terugblik herdenking Englandspiel
24-4-2008: Terugblik Veenhuizen
10-4-2008: Reünie Surinamegangers
28-3-2008: Reünie UNPROFOR/UNPF
13-3-2008: Contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren
11-10-2007: Terugblik op de 46e Reünie Stichting Marechaussee Contact
26-9-2007: Nationale Taptoe in teken van Nederlandse Veteraan
18-9-2007: Erecouloir Prinsjesdag 2007
18-8-2007: Reünie kamergenoten 61-4 (ber)
01-7-2007: Veteranendag 2007
14-6-2007: REüNIE “BOERMA-PLAIZIER” / MP III
09-5-2007: Contactmiddag Amsterdam
05-5-2007: Wageningen 5 mei 2007
04-5-2007: Aanvraag kaarten nationale herdenking op vrijdag 4 mei 2007
04-5-2007: Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei 2007
04-5-2007: HERDENKING GEVALLENEN “ENGLANDSPIEL”
27-4-2007: Reünie Identiteitsgroep Steenrode Baretten
19-4-2007: Terugblik Reünie ex-dienstplichtigen KMar aan de Koning Willem III-kazerne
11-4-2007: Terugblik op Reünie Surinamegangers
28-3-2007: Terugblik op Contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren
01-2-2007: Paleis Soestdijk
28-1-2007: Activiteiten in het Legermuseum
31-12-2006: Geeft Acht! Het militaire genre in de negentiende eeuw
02-12-2006: Terugblik op jaarconcert Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee
30-11-2006: Beerman-soos
21-11-2006: Bezoek aan het LIBERTY PARK in Overloon
18-11-2006: Inloopdagen militair-historische foto’s en voorwerpen
04-11-2006: Marechaussee Schiphol opent haar deuren
28-10-2006: 70 Jaar Marechausseemuseum
19-10-2006: Terugblik op : Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
14-10-2006: Landelijke Politiedag 2006
14-10-2006: Landelijke Politiedag 2006 Groningen
14-10-2006: De Gelderse Politiedag 2006, Thema: Burgers in Blauw
14-10-2006: Landelijke Politiedag 2006 Zuid-Holland Zuid
14-10-2006: Landelijke Politiedag Noord-Holland Noord
13-10-2006: Opheffing brigade Nijmegen / Reünie
29-9-2006: Terugblik op : Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2006
19-9-2006: Erecouloir Prinsjesdag 2006
16-9-2006: Reünie en sluiting brigade Ede
16-9-2006: Terugblik op: Veel Hollands glorie te zien op Stationsweg
23-6-2006: Reünie brigade Twente
19-6-2006: Terugblik op : Reünie Boerma-Plaizier
03-11-2005: Informatieve contactmiddag Groningen Airport Eelde
18-11-0000: Terugblik Contactdag SMC Hoek van Holland
05-11-0000: Terugblik op bezoek aan het Museum van de Belgische Politie'

(Klik hier voor de toekomstige reünies)

 

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!